Заместващото майчинство

27
Заместващото майчинство

Ще се зачита за осигурителен стаж

За осигурителен стаж при пенсиониране да се зачита и периодът на износването на бременност при заместващо майчинство, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, приети на първо четене от парламента. Измененията са част от пакета законодателни промени за регламентиране на заместващото майчинство.

Осигурителният стаж ще се смята за времето от ембриотрансфера до 42 дни след раждането. За тези периоди ще се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" за сметка на републиканския бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

Осигурената за общо заболяване и майчинство заместваща майка има право на парично обезщетение, приравнено на това при бременност и раждане, за срок 87 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

Заместващите майки нямат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.Добави коментар