Възрастта на майките у нас - фактите

244
Възрастта на майките у нас - фактите

Българските жени раждат все по-късно

През последните 5 г. в страната ни са родени общо 380 376 деца, или средно по 76 075 средно на година. Ако през 2009 г. те са 80 956, през 2010 г. и 2011 г. статистиката отчита спад до 75 513 и 70 846 деца.

30% от живородените деца в България през последните 5 г. са от майки на възраст 25-29 г., показват изчисления на Dete.bg на базата на данни от националната статистика.

Ето и още любопитни факти за това на каква възраст жената у нас става майка:

- Осем от всеки десет деца през последните 5 г. са родени от жени на възраст 20-34 г.- Всяка една от разглежданите години намалява дела на родилките под 20 г. (от 13.38% през 2007 г., до 11.01% през изминалата 2011 г.);

- Същото важи и за майките между 20 и 24 г. От 26.74% през 2007 г. те вече са 23.3 на сто (2011 г.)

- Почти без изменение остават майките между 25 и 29 г., като процентно през годините те са 29 - 31%. Т.е. това е и най-често срещата възраст жена да роди у нас;

- През всяка една от разглежданите години (2007 - 2011 г.) процентът на майките от 30-34, 35-39 и 40-44 години расте. В този диапазон са малко над 35% от родените в България деца;

- С минимално повишение са и майките на възраст +45 г. През 2007 г. те са 35 на брой, а 5 г. по-късно са вече 62.Добави коментар