Учебниците са...

85
Учебниците са...

... човеконелюбиви?

Искаме чрез образователната система да дадем на младите българи инструмент, с който да управляват живота си, каза в Търговище министърът на образованието Сергей Игнатов. Той се срещна с педагози и директори на училища от областта в залата на IV-то Основно училище "Иван Вазов", съобщи dariknews.bg.

Министърът на образованието, младежта и науката сподели вижданията си за подготвяния нов закон за предучилищното и училищно образование, в чийто център се поставят детето и ученикът. "Искаме да променим образователната система от енциклопедичност, от натрупване на обем от знания към придобиване на ключови компетенции", каза министърът. В новата концепция важно място ще заема гражданското образование.

Според Сергей Игнатов днешните учебници са написани егоцентрично, в академичен дух, който не е разбираем за децата и младежите. Според него учебниците трябва да се пишат от учителите и да се тръгва от елементарното, от основните понятия и над това да се гради.

Училището трябва да даде инструмента и да покаже от къде могат да се черпят информация и знания, каза още образователният министър. Новият закон е изграден върху идеята, че глобалната мрежа е променила изцяло младите хора, а при следващите поколения промените ще са още по-бързи и непредвидими.

В този смисъл, според екипа, работещ по закона, той не може да е всеобхватен, а трябва да застъпва основата, към която ще бъдат приети и 18 стандарта, на които трябва да отговарят учебните заведения.

"Действащият закон е насочен към администрацията и управлението, ние искаме да поставим детето и ученика в центъра на училищния живот. Искаме да изследваме потенциала на всяко дете и да го насърчаваме да се развива според заложбите си. Искаме да насърчаваме дръзките", добави Игнатов.

Други новости, които се обсъждат, са задължително посещаване на детска градина от 4-годишна възраст, като държавата осигури ресурс за това и въвеждане на целодневно обучение до 7 клас. Превръщането на технологиите в част от училищния живот ще е наложително, а също и задължителната квалификация на учителите - минимум 5 дни в годината.Добави коментар