Топим се

80
Топим се

България е с най-голям отрицателен прираст на населението в света

България е с най-голям отрицателен прираст на населението (-0,7%) в света, според доклад на Фонда на ООН за населението (ФНООН) за периода 2010-2015 г. За сравнение – в света средното увеличение на раждаемостта е 1,1%, в Германия е -0,2%, а най-голям е този процент в Нигер с 3,5%.

Населението на света, което в момента възлиза на 7 млрд. души, може да достигне 10 млрд. през 2100 година и дори 15 млрд., ако процентът на раждаемостта се окаже по-висок. Това прогнозира ООН в доклад, представен днес в Лондон. Според последните изчисления, преразгледани към увеличение спрямо предишните числа, се очаква през 2050 г. на Земята да живеят 9,3 млрд. души. Само с малка промяна на раждаемостта, особено в най-населените страни, този брой може да нарасне до 10,6 млрд., се казва в документа.

Докладът "Състояние на световното население 2011 г." се публикува малко преди церемониите на 31 октомври за отбелязване на прехвърлянето на прага от 7 млрд. човешки същества на планетата. ФНООН изтъква сериозните предизвикателства, предизвикани от демографския натиск при борбата с бедността и защитата на околната среда.

"Това е предизвикателство и призив за действие", изтъкна изпълнителният директор на организацията Бабатунде Осотимехин. По въпроса за свръхнаселението той посочи, че "не става въпрос за липса на място, а за равнопоставеност, за равни шансове и социална справедливост".Бабатунде Осотимехин се спря по-специално на образоването на момичетата и младите жени, което им е позволило след годините на "бейби бум" да имат по-малко деца в сравнение с техните майки и баби. Така през последните шест десетилетия средната раждаемост в света е намаляла от 6 деца на една жена до 2,5 деца днес. Разликата е от 1,7 деца в напредналите страни до 4,2 деца в по-малко развитите държави.

Докладът изброява няколко предизвикателства:

- Помощ на младите в бедните страни да постигат просперитет чрез предлагане на работни места, за да се измъкнат от бедността.

- Проблемите на околната среда могат да се засилят с все по-голямото търсене на храна, енергия и жилища – днес на Земята са необходими 18 месеца, за да възстанови природните ресурси, използвани за цяла година.

Така например се очаква светът да се изправи пред дефицит на вода с разлика от 40% между търсенето и наличните ресурси до 2030 г. Става въпрос и за бъдещето на градовете, с необратимата тенденция за увеличаване на градското население и необходимостта от подобряване на градоустройствените планове. Проблемът с имиграцията също изисква решение – в богатите страни със застаряващо население имигрантите могат да намерят полезна работа, но само ако са по-добре интегрирани и защитени.Добави коментар