Скоро нов Закон за детето

110
Скоро нов Закон за детето

Децата до 8 години задължително под надзор

Децата до 8 години вече няма да могат да играят навън без родител, нито да стоят сами вкъщи, дори това да не е опасно за тях.

Това предвижда проектът за Закон за детето - до тази възраст родителите ще трябва задължително да им осигуряват надзор. Документът вече се обсъжда в министерствата и неправителствени организации.

Ако социалните служби получат сигнал, че малчуган под 8 години е сам навън или вкъщи, родителите може да отнесат глоба между 1000 и 3000 лв. За повторно нарушение санкцията скача до 5000 лв.

В момента Законът за закрила на детето предвижда да не се оставя без надзор и достатъчна грижа дете до 12 г., но само ако това създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие. Този текст се запазва и в новия проект. За това нарушение се запазва и глобата от 500 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно - до 5000 лв.

В проекта за Закона за детето се предвижда да се иска и писмен документ от родителя, ако не той, а друг пълнолетен придружава детето му на обществени места.

Дава се и по-голяма възможност за разкриване на биологичните родители на осиновените деца. Вече осиновените или изоставени деца, щом навършат 18 години, ще имат право на достъп до информацията от досието си, с което навремето са били вписан в регистрите за изоставени, както и до данни, разкриващи тяхната идентичност. Дали да бъде разрешен този достъп, ще решава съдът, след като при закрити врати бъдат изслушани биологичните родители или роднини.

Проектът също така предвижда при даване на детето за осиновяване родителят да декларира дали е съгласен тайната му да бъде разкрита след навършване на пълнолетие на детето.

Досега осиновените можеха да искат информация за произхода си, когато навършат 16 години, отново чрез съда, но само ако важни обстоятелства налагат това. Но не е конкретизирано кои са те. Според съдебната практика за такива се приемат само здравословни проблеми, за лечението на които е важно да се знае семейната история.

Ако се наложи съдът да се произнася за родителските права, той ще определя на кого от тях ги предоставя, включително и за правото родителят да извежда детето в чужбина и да променя местоживеенето му. Досега това се решаваше в отделни съдебни дела. Целта е да се защитят интересите на непълнолетните, които не могат да отидат в чужбина заради неразбирателството на родителите си.

“Експерти от Министерството на правосъдието до септември ще са готови с окончателната концепция за държавна политика за детето”, каза министърът на правосъдието Маргарита Попова.

Тя добави, че превенцията на противообществени проява на детето трябва да се извършва със защитни мерки, а не наказателни. По този въпрос адвокат Ива Пушкарова посочи, че правителството трябва да обмисли създаването на специализирани състави от съдии и прокурори, а не на специализирани съдилища, когато става въпрос за детска престъпност.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов заяви, че една от идеите в концепцията е новородените бебета да бъдат настанявани в приемни семейства, а не в домове за изоставени деца.

Освен това се обмисля и да се въведе наказателна отговорност за майките, които изоставят децата си.

Председателят на Националната асоциация по приемна грижа Деница Георгиева също коментира предвижданите идеи в новия Закон за детето. По думите й в него има много пропуски.

“Това, което ни притеснява е например - майки, които очакват настаняване на деца. В момента има приемни семейства, които чакат настаняване на деца, в същото време се търсят професионални приемни родители. От чакането и настаняването минава време, няма информация къде има приемни семейства, защо не се назначават или предлагат деца”, заяви тя.

Според нея идеята за премахването на социалните домове за деца до 3-годишна възраст е лесно осъществима.

"Има хора, които с радост биха се занимавали с малки деца. Въпросът е как ще се регламентира това. В момента действащото законодателство назначава приемни родители професионално с трудов договор, при положение че не е ясно дали този договор е издържан като такъв”, каза Деница Георгиева.

Попитахме и майки за мнението им по отношение на предвижданите промени в закона.

“Едва ли родителите, които оставят децата си на възраст под 8 години, са толкова много, но ако детето е самостоятелно, защо не?

Първокласниците приключват училище на 24 май. После идва лятото. Не всички имат баби. Изборът на родителите е цяло лято отпуска, което е абсурдно.

А частните летни занимални са ужасно скъпи, цените не падат под 10 лв. на ден без храна. Това просто е поредната европейска идея, внесена без да има никакви условия да реалното й прилагане у нас”, коментира Евгения Гюрова, майка на 12-годишния Иван, 6-годишния Георги и 2-годишния Стилян.

Тя е категорична, че няма да спазва изискванията от новия закон да не оставя децата си без надзор, въпреки глобата, която той предвижда.

Според Петя Славова, майка на едногодишния Жоро, промените в новия закон отново не са мислени добре. "Да видим как ромите ще си плащат глобите! Защото предимно те оставят децата си без надзор", заяви тя.

А какъв е вашият коментар по отношение на предвидените промени в Закона за детето?Коментари

Коментар: 1
Приемната грижа

Аз мисля, че приемната грижа не е панацея и за нея се говори много приповдигнато.Споделям личното си мнение базирано на професионален опит и наблюдения. Всичко ще бъде по старому, просто някакви хора имитират дейност. Надявам се обаче, да бъда опровергана. Времето ще покаже. Във всеки случай аз не съм оптимист засега.


  • 1

Добави коментар