Родителите са насилници

293
Родителите са насилници

В 68% от случаите насилието е дело на родителите

2773 сигнала за насилие над дете е получила през 2011 г. Държавната агенция за закрила на детето. Запазва се като най-голям дял извършители на насилието да са родителите – около 68%. За сравнение, през 2010 г. процентът е бил 70.

Все пак от агенцията отчитат леко намаление на случаите на насилие над деца в семейна среда - 1727. През 2010 г. броят им е бил 1752, съобщи bTV.

Според експертите, достъпът до възможностите за сигнализиране е по-голям, а и се увеличавало доверието в органите по закрила на детето. След проучване и оценка са отворени случаи за 1464 деца. Социалните работници са работили по 2175 случая.

8 от случаите на насилие са над деца, настанени в приемно семейство. В 3 от случаите детето е било жертва на физическо насилие, в един – на психическо, и в 2 – на пренебрегване.

При четири от новите случаи извършител на насилието е приемният родител, а в 2 – съжителстващият с него. В три от случаите детето е било изведено от приемното семейство и настанено в център за „Спешен прием”.

Запазва се съотношението по възраст на децата жертва на насилие - най-голям е делът във възрастовата граница от 11 до 14 години – 27,8 %, следван от децата на възраст от 15 до 18 г. – 24,0 %, и от 4 до 7 г. – 18,7%.Добави коментар