Режат социалните помощи...

115
Режат социалните помощи...

...ако детето е без ваксина

Месечните социални помощи ще бъдат отпускани в пълния им размер само на семействата, които са направили задължителните имунизации и профилактични прегледи на децата си. Това предвиждат промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане.

Липсата на едно от условията ще намалява размера на полагаемата сума. Целта на промените е да се засили дисциплиниращият ефект за родителите и да се стимулира отговорното родителство.

Въвеждането на принципа социална помощ под условие беше обещано от сегашното правителство още през 2009 г., когато заради решение на Европейския комитет по социални права държавата отмени 12-месечния срок, в който социално слабите имаха право на помощ, и го превърна в безсрочен.

Съвремието, в което живеем, изисква от нас да се подложим на определен брой ваксини в точно определен период от живота ни. Това се урежда чрез Имунизационния календар на Република България, и изпълнението на ваксините, заложени в него, е задължително за всички.

Имунизация, всъщност, означава поставяне на определена ваксина с цел постигане на определено ниво на имунитет срещу болестта, за която се поставя. Ваксините съдържат причинителите на дадена болест (живи, отслабени или убити микроорганизми, или части от тях), срещу които организмът изработва антитела, които го предпазват от истински опасните бактерии и вируси.

При последващ контакт с тези микроорганизми организмът ги разпознава бързо и започва да ги атакува.

Ето списъка на задължителните ваксини и възрастта, в която се поставят:

- В първите 24 часа след раждането - Имунизация против хепатиттип В (I прием)
- От 48-ия час след раждането - Имунизация против туберкулоза
- От 1-ия месец - Имунизация против хепатит В (II прием)
- От 2-ия месец - 1. Имунизация против полиомиелит (I прием); 2. Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (I прием)
- От 3-ия месец - 1. Имунизация против полиомиелит (II прием); 2. Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (II прием)
- От 4-ия месец - 1. Имунизация против полиомиелит (III прием); 2. Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (III прием)
- От 6-ия месец - Имунизация против хепатит тип В (III прием)
- От 7-ия до 10-ия месец - Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина
- От 13-ия месец - Имунизация против морбили, паротит и рубеола
- От 14-ия месец - Първа реимунизация против полиомиелит (IV прием)
- От 22-ия до 24-ия месец - Втора реимунизация против полиомиелит ( V прием )
- До 24-ия месец (поне 1 година след III прием) - Първа реимунизация противдифтерия, тетанус и коклюш (IV прием)
- На 6-7 години (I клас) - 1.Трета реимунизация против полиомиелит ( VІ прием ); 2.Реимунизация против дифтерия и етанус; 3.Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)
- На 10-11 години (V клас) - Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)
- На 11-12 години (VI клас) - 1. Реимунизация против морбили, паротит и рубеола; 2. Реимунизация против тетанус и дифтерия
- На 16-17 години (X клас) - 1. Реимунизация против тетанус и дифтерия; 2. Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту)
- На 25 и след това през 10 години - Реимунизация против тетанус и дифтерияДобави коментар