Различен мозък - еднакъв резултат

79
Различен мозък - еднакъв резултат

Мъжът мислел повече, а жената - по-бързо

Доказано е, че структурата на мозъка и функционирането му при мъжа и жената са различни. Различията обаче, колкото противопоставят двата пола, толкова и ги събират, защото, въпреки че стигат до решение по различен път, крайният продукт е един и същ.

При говорене, например, в лявото полукълбо на мозъка на мъжа се активизира специфична зона, докато при жените се включват няколко различни центъра и в двете полукълба.

За да се стигне до решението на една и съща задача, при двата пола се преминава през различни неврални пътища. Това донякъде обяснява защо мъжете са по-добри в ориентирането в пространството и разположението на предметите, а жените владеят положението при словесните тестове – просто съответните неврални пътища са по-различни при едните и другите.

Определянето на специфични дейности според пола би било лесно, но трябва да се предвиди и фактът, че мозъкът на мъжа съдържа 6.5 пъти повече сиво вещество, а жената - 10 пъти повече бяло.

Това обяснява защо, въпреки че мисълта на жената се формира по заобиколен път, тя стига по-скоро до решение - бялото вещество съдържа повече невронни връзки, което гарантира по-бързото предаване на сигналите между мозъчните центрове. Така че бялото в повече компенсира сивото в повече.

Освен че сивото вещество при мъжа е повече, неговият мозък е и по-голям. Тези различия в структурата и обема на мозъка между половете явно не оказват особено влияние върху степента на интелигентност, което е доказано от редица научни проучвания – средното IQ на мъжете и жените е едно и също.

Според специалистите особеностите в дейността на мозъка при двата пола се моделират от различните фактори на средата, както и от отговорностите, към които се приучават момичетата и момчетата още от най-ранно детство.Добави коментар