Работилници за родители

98
Работилници за родители

Ние, родителите, сме нетърпеливи, искаме готови рецепти как да се справим

Родители на малки деца до 4 години, както и бъдещи майки и татковци, могат да се включат в „Работилниците за родители" на УНИЦЕФ, които ще се проведат на територията на много населени места в страната. Програмата се базира на съвременните разбирания за развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на децата.

Ето какво казва Тихомир Божилов, родител-участник в пролетната Работилница за родители във Варна: „Седнали сме в кръг, учим, решаваме казуси, спорим, споделяме... понякога болезнени тайни. Децата на 21 век са съвсем различни... Ние, родителите, сме нетърпеливи, искаме готови рецепти как да се справим. Повечето имахме общ проблем - да налагаме граници и дисциплина, да се избавим от лесната помощ на бързите пакетирани храни и дигиталните екрани. Ученето в Работилницата понякога тежеше, особено след изтощителен работен ден. Но по този общ път, ние, новите бащи и майки (все бивши деца) понякога неочаквано вървяхме и към самите себе си. Станахме си близки."

Специалистите и родителите са равноправни по отношение на своите знания за децата и по време на семинарите са партньори, които обменят опит и си сътрудничат активно в търсенето на решения за изпълнение на родителските отговорности. По време на семинарите в групи от 15 души родителите имат възможност да общуват с други родители, да обменят опит и мисли, както и да научават повече за особеностите на развитието и потребностите на детето в периода на ранното детство.

Един цикъл от 14 семинара се провежда с една група родители, като по този начин се подпомага изграждането на пространство на доверие и общност, в която родители се чувстват свободни да споделят, обсъждат и да намерят най-доброто решение и подход към своето дете. Семинарите се провеждат веднъж седмично в удобно за родителите време и включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии и работа в малки групи.Добави коментар