Против сексуалното...

40
Против сексуалното...

...образование

Резултатите от проведена анкета в Англия сочат, че 60% от родителите на Острова са против сексуалното образование на децата в малките класове.

Най-често даваното обяснение за отрицателната позиция е, че е „неуместно да се говори за секс на децата”, следвано от мнението, че би трябвало „родителят сам да преценява кога и как да даде съответните знания на детето си”. Повечето родители определят като подходяща възраст за сексуално образование минимум 13 години.

Въпреки категоричния отказ образователната система да подпомогне деликатните „уроци”, на въпроса как са реагирали на питанията на детето относно секса, 38% от родителите са се „притеснили”, а 32 % признават, че не са знаели какво да отговорят.

Все пак 31% твърдят, че са обяснили всичко по темата подробно и изчерпателно.
 Добави коментар