Професия родител: 24-часова работа!

177
Професия родител: 24-часова работа!

Възпитанието на децата не се учи в университетите

Отглеждането на дете е най-трудната, най-отговорната, но и най-удовлетворяващата задача, с която едно човешко същество може да се сблъска. В същото време обаче това е и задачата, за която получаваме най-малко професионално и академично обучение.

Целият ни набор от знания относно възпитанието на едно дете обикновено идва от обкръжаващата ни среда и спомените от нашето собствено детство. Това често може да доведе до повтарянето и предаването на едни и същи модели или аспекти на възпитание от родители на деца от поколение на поколение.

Никой не се ражда научен или подготвен, затова може да следвате няколко прости правила, за да влезете уверени и със самочувствие в "професията родител".

Стани родител още преди раждането

Добра идея е още преди раждането на детето двамата родители да са постигали разбирателство помежду си относно бъдещото му възпитание.

Можете да постигнете това разбирателство, като обсъждате въпросите, повдигнати в тази статия, като говорите с приятелите си, с родителите си или заедно да четете книги за възпитанието на децата.

Родителите са модел на подражание

Вие сте най-влиятелните модели на подражание за децата си. Ако сте мили и възпитани, правите комплименти, проявявате уважение, доброта, разбиране, честност, приятелство, гостоприемство и щедрост към околните и децата си, ги насърчавате да се държат по същия начин.

Безусловна любов и подкрепа

Добре е постоянно да изразявате безусловната си любов към децата си, както и да ги дарявате с постоянната подкрепа, от която те се нуждаят, за да израснат самоуверени и щастливи хора.

Също така е важно да имате и да поставяте разумни очаквания от децата си и да съумявате да им обяснявате с прости думи това, което очаквате от тях.

Дисциплината е важна

Дисциплината е от решаващо значение при отглеждането на детето. Всички деца се нуждаят и самите те искат да им бъдат поставяни разумни граници. Чрез дисциплината детето ви се учи, че някои модели на поведение са приемливи, а други не са.

Поставянето на граници за поведението на децата ви им помага да се научат как да се държат в обществото. Налагането на дисциплина е трудно предизвикателство, защото то изисква последователност. Да бъдеш родител е 24-часова работа. Правилата трябва да се прилагат всеки ден.

Непостоянството и липсата на дисциплина създават объркани и повърхностни деца, които ще тестват своите родители постоянно, за да разберат докъде могат да разпрострат границите на непослушанието си.

Ето защо родителите, които полагат всекидневни усилия, за да гарантират спазването на разумните граници, които са поставили, в крайна сметка ще се радват на по-добре възпитани деца.Добави коментар