Помощ за родители (част 3)

98
Помощ за родители (част 3)

Някои се нуждаят от професионална помощ

Първа част на материала

Втора част на материала

Говорим за родители, които имат проблеми и е необходимо да потърсят професионална помощ, за да станат пълноценни и полезни за детето си, защото характерът на родителите безспорно се отразява върху поведението и емоционалното израстване на децата. Сред нежеланите родителски отношения и особености са тези на свръхемоционалните, свръхпокровителствуващите, инфантилните, злоупотребяващите с алкохол, съблазняващите детето си, отхвърлящите детето си или прекалено добросъвестните родители.

Разглеждаме тези на пръв поглед оказващи пагубно влияние върху развитието на детето като личност родителски отношения и ако вие разпознаете себе си в някой от тях, потърсете професионална помощ за доброто на детето си.

Родители, които отхвърлят децата си

Дори не можете да си представите майка, която изоставя своето бебе, нали? Шокирате се от новините за малтретирани или напуснати от родителите си деца, нали? Самата идея за физическото изоставяне на детето ви изглежда невероятна.

За разлика от него обаче емоционалното пренебрегване е далеч по-широко разпространено и влияе по същия пагубен за детето начин. Голям брой родители не осигуряват на детето си любящата грижа, която е от първостепенно значение за неговото развитие.

Емоционалното отхвърляне е многолико. То може да се проявява както в постоянното натякване и изисквания за съвършенство, така и в безразличието и изолацията. Може дори да приеме маската на свръхзагриженост и прекомерно покровителствуване.Болезнено е посланието, което отхвърлените деца получават от родителите си: „Не ми досаждай с твоя живот! Расти бързо и ми се махай от главата!“ Такива родители са готови да обявят детството на децата си за несъществуващо, само и само да се освободят от неприятните задължения и ангажименти около детето.

Те припряно хранят децата си, набързо ги приучават към хигиенни навици и им натрапват отговорности, които не са по силите им. Преждевременно тласнати към самостоятелност, децата се страхуват да не се провалят и да не ги критикуват. Те очакват обвинения и порицания и са заети със събирането на доказателства в своя защита. Живеят така, сякаш се намират в съдебната зала, където трябва непрекъснато да се оправдават за самото си съществуване. Толкова са погълнати от поправянето на минали „грехове“ и от избягването на бъдещи опасности, че не се справят добре със задачите си в настоящето.

Постоянната мисъл за опасност и отбрана е тежко бреме, което ги изтощава физически и ги опустошава емоционално. За да бъдат щастливи, тези деца и техните родители трябва да получат професионална помощ.Разведени родители

Разводът е разтърсващо душата преживяване за всички потърпевши. За родителите той означава край на много надежди, мечти и стремежи. За децата той може да изглежда като края на света. Сред горчивината и объркването от разпадането на семейството родителите трябва да изберат най-безвредната за децата си линия на поведение.

Най-лошото, което те могат да сторят, е да използват детето като средство за взаимно отмъщение. Чувствата са още пресни, удобният случай е налице, а изкушението за това е огромно. Другият родител бива осъждан и оклеветен, а децата биват заставяни да вземат страна в злостните битки за предаността, попечителството, парите, обучението и посещенията. Отражението им върху децата може да бъде катасрофално.

Най-доброто, което разведените родители могат да направят, е да придължат да бъдат родители, въпреки че не са вече съпруг и съпруга.Това не е лесно разрешение на конфликта, защото изисква на фона на горчивината и враждебността да се показва подобие на сърдечност. Професионалната помощ на психоаналитик ще даде възможност на родителите да погледнат по-безпристрастно на взаимната обида и болка, която са си причинили и да направят това, което е наистина най-добро за децата си.

Или както казва психотерапевтът Луиз Деспърт: „Мъжът и жената може да не са сполучили в брака си. Успешен обаче може да бъде техният развод. С усилие, мъдрост и наставления те могат да почерпят от развода си зрялост, която бракът не е успял да им даде.“Добави коментар