Подкрепа за семействата

42
Подкрепа за семействата

Кризата оказва сериозно въздействие върху тях

Международната организация за социално развитие SOS Children's Villages International публикува доклад по повод Световния ден на семейството, който отбелязахме вчера. Инвестирането в семейството е по-скоро политика, отколкото икономически мерки, се казва в доклада, озаглавен „Фокус върху семейството 2012”.

Изследването поставя акцент върху пет тревожни за семействата области в глобален аспект и върху това как те могат да бъдат подобрени в рамките на 2013 и следващите години. Документът е базиран на изследване, проведено в 87 страни от пет континента.

Острата икономическа криза през последните години оказа сериозно въздействие върху възможностите на родителите в различни региони на света да осигуряват добра грижа за децата си. Докладът откроява засилените процеси на обедняване, безработицата и миграцията, липсата на подходящо здравеопазване, слабата образователна система, насилието, неглижирането и експлоатацията като главни фактори, засягащи не само тези, които са изпитвали затруднения преди кризата, но и много семейства, които са изпаднали в трудна ситуация за първи път поради влошената икономическа обстановка.Подобрение би могло да последва в резултат на конкретни действия: държавите трябва да действат съобразно съществуващото законодателство, ориентирано към семейството; да подкрепят родители и приемни семейства в отглеждането на децата им; да достигнат до социално изолираните чрез услуги в общността, посочва Дарик радио.

Важно е семействата да бъдат подкрепяни чрез наемане на работа и справедливо заплащане, за да не се налага да търсят работа в чужбина, и за да могат семействата да остават заедно. Трябва да има по-голяма подкрепа на инициативи, свързани с превантивно здравеопазване, семейно планиране и здравно образование.

Много е важно да се подобри качеството на училищното обучение и да се намали броят на отпадналите от образователната система ученици. Държавите трябва да стимулират развитието на мрежи в различните общности за подкрепа на бедни и изолирани семейства.Добави коментар