Пластелинът

113
Пластелинът

Най-добрата играчка за възрастта 3-5 години

Играчките за деца на възраст между 3 и 5 години са от изключителна важност за тяхното психическо развитие, припомнят ескперти. Най-добрите играчки за деца на тази възраст са тези, които им помагат да опознаят заобикалящия ги свят.

След експерименти, проведени в продължение на 5 години с участието на 215 деца на посочената възраст, специалисти от САЩ са стигнали до извода коя е най-добрата играчка.

Това е пластелинът. Именно благодарение на него 70% от децата по-бързо са се научили да разпознават буквите и да правят с тях фрази. При всички деца, играещи с пластелин, се е наблюдавало подобрено общуване, а при 30% от тях са се решили речеви проблеми.

Всичко това се обяснява с тясната връзка между пръстите на ръцете и умственото развитие. Именно поради това специалистите съветват родителите да позволяват на своите деца по-често да си играят с пластелин.

Децата с добри двигателни функции на ръцете се развиват по-добре във физическо и психическо отношение от своите връстници.

Включи се в анкетата на dete.bg и woman.bg и спечели наградиДобави коментар