Парите ни развеждат

152
Парите ни развеждат

Вижте най-честите причини

Финансовите въпроси често могат да превърнат една двойка от щастливо женени в нещастно разведени. Финансовите противоречия често завършват с развод, според изданието Forbes. А най-честите сред тях са:

Материализмът

Качеството всичко да се остойностява в една връзка често създава проблеми на двойките. Според изследователите, двойките - материалисти са в дъното на класацията за щастие и всъщност - в дъното на класацията на всякакъв род отношения. Не толкова липсата на пари, колкото материализмът, сам по себе си, са били основна причина за проблемите между двамата.

Различно възприемане на стойността на парите

Хората приемат парите и тяхната стойност по различен начин и това може да е източник на сериозни проблеми. Ако за единия парите са капитал и източник на бъдещи доходи, то за другия те могат да имат съвсем различно изражение – примерно източник на финансиране на къща, сигурност, нова кола и т.н.

Глупавото, според единия от съпрузите, харчене може да доведе до сериозни конфликти и развод. Всъщност, когато е налице подобен фактор, вероятността за развод се повишава с 45%, предупреждава profit.bg.

Естествено, ключовата дума в случая е „глупаво“, което може да се простира в границите на това, което някой от съпрузите смята за разумно.Приемане на традиционни роли, когато не са актуални

Обикновено схващането е, че мъжът трябва да се грижи за финансите, инвестициите и подсигуряването на семейството, а за жената се отрежда ролята да гледа децата и домакинството. Това обаче не винаги се вписва в съвременната действителност, в която често жената има възможност и би могла да се справя много по-добре с приеманите за „мъжки“ решения. Често нежеланието на един от двамата да приеме „разчупване на стереотипите“ може да е източник на сериозно напрежение в семейството и в крайна сметка да приключи с развод.

Ключът към щастието е да се намери правилната роля на всеки в семейството, в съответствие с неговите лични възможности и възприятия.

Различни стилове по отношение на парите

Често противоположностите се привличат. Съпрузите в много случаи имат напълно противоположен стил по отношение на парите, което в един етап може да е източник на напрежение и причина за развод.

Много често един от двамата е склонен към харчене, докато другият е спестителна натура. В подобни случаи трябва да се правят редица компромиси и от двамата.

Склонността към риск, често приписвана на мъжете, в нередки случаи се сблъсква и среща отпора на търсенето на сигурност от жените (в редица случаи се наблюдава и обратното).

Нереалистични цели

Търсенето на резултати без план и „скачане надолу с главата“ на един от двамата съпрузи, без одобрение от страна на половинката, също често приключва по не особено добър начин.

Затова е добре, преди предприемането на значителни стъпки, които биха променили начина на живот на едно семейство, те да са подкрепяни и от двамата. В противен случай се повишава рискът от раздяла при ненастъпване на очакваните от единия резултати.Добави коментар