Отживелица ли е бракът?

81
Отживелица ли е бракът?

Нова тенденция – масово децата се раждат в семейства без брак

Процентът на живите раждания в ЕС на извънбрачните деца възлиза на 42% през 2018 г., сочат последните данни от Евростат.

Това е със 17 процентни пункта повече спрямо 2000 г., показват още изнесените данни.

Данните сочат, че е налице нова тенденция за формирането на семейства, наред с по-традиционния моделл, при който децата са родени след сключването на брак.

Извънбрачните раждания се случват при отношения сред двойки, които съжителстват на семейни начала или при самотни родители.

Най-голям брой на извънбрачните раждания има във Франция, където те превъзхождат ражданията в рамките на семействата с брак с 60%.

България заема второ място с 59%, следвана от Словения с 58%. 

Процентът на родените деца в семейства без брак у нас за 2000 г. възлизаше на 38.4 на сто, а към 1990 г. той бе едва 12.4 на сто.

В челото, при това с дял от над 50%, са още Португалия (56%), Швеция (55%), Дания и Естония (54%) и Нидерландия (52%).

Обратната тенденция пък се наблюдава в Гърция, Хърватия, Литва и Полша, където децата, родени в рамките на семейства с брак, е със 70% повече от извънбрачните. Добави коментар