Опасната и безопасна играчка

84
Опасната и безопасна играчка

Как да ги разпознаваме?

Темата за безопасността на детските играчки е винаги актуална, но излиза на преден план като че ли винаги, щом се зададат празници. Така е и сега, в навечерието на Коледните и Новогодишни празници – всеки иска да види радостта в очите на детето си от направения подарък, но понякога забравяме, че купената играчка трябва да бъде и безопасна.

В края на 2008 г. Европейският парламент прие значително по-строги правила за безопасност на играчките. С тях се предоставя сигурност на потребителите, че играчките, продавани в ЕС, отговарят на най-високите изисквания за безопасност в света, особено по отношение на използваните в тях химични вещества.

Новата правна рамка обхваща широк спектър от въпроси с цел да се гарантира, че играчките не създават опасности за здравето или рискове от нараняване. С нея се усъвършенстват съществуващите правила за търговия с играчки, произведени или внесени в ЕС, за да се намали броят на злополуките.Детските играчки са предмет на международна и регионална търговия и от съществено значение е да се въвеждат и прилагат стандарти, в които се определят основни изисквания за безопасност, методи за изпитвания, за да се гарантира пригодността на детските играчки.

По етикетът можете да се се ориентирате дали играчката е подходяща за детето ви. На него трябва да има инструкции как да се ползва играчката, както и за коя възраст е подходяща. Ако няма етикет, по-добре не я вземайте.

Институцията, която отговаря за безопасността на играчките, е Агенцията по метрологичен и технически надзор. Опасните играчки се унищожават в присъствие на инспектори от Агенцията. За последните 9 месеца те са проверили 186 различни модели играчки, за които има съмнения, че са опасни. За 115 от тях е установено, че наистина са опасни. Заради това от търговската мрежа са изтеглени и унищожени близо 2 600 играчки.При откривана на опасна играчка, от агенцията веднага докладват европейската система за опасни стоки РАПЕКС. Достъп до нея има всеки потребител.

Българския институт за стандартизация организира семинар на тема "Безопасност на детски играчки – европейско законодателство и стандарти”, на който представи прилагането на новата Директива 2009/48/ЕС за безопасност на детски играчки и хармонизираните към нея стандарти.

Последвайте ни и във Фейсбук.Добави коментар