Новият Закон за детето

109
Новият Закон за детето

1000 лв. глоба за оставяне без надзор на дете до 8-годишна възраст

Оставянето на дете до 8 годишна възраст без надзор да се наказва с глоба до 1000 лв., предвижда новият законопроект за закрила на детето. Той беше представен днес на пресконференция от заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова и от Надя Шабани, председател на Държавната агенция за закрила на детето. На срещата присъстваха и представители на неправителствени организации, участвали в изработването на законопроекта.

Само през 2010 г. Държавната агенция за закрила на детето е работила по 40 случая на деца, оставени без родителски надзор и грижа, съобщи заместник-министър Симеонова. По думите й липсата на контрол от страна на родителите крие големи рискове за децата. Поради това в новия законопроект са предвидени глоби от 300 до 500 лв. при първо нарушение на родители, които оставят децата си без надзор. При повторното деяние глобата е от 500 до 1 000 лв., а при трето - преписка до прокуратурата.

Заместник-министър Симеонова отбеляза, че за първи път законодателно се уреждат превенцията на рисковете и подкрепата на семейството за отглеждане на детето. Докато сегадействащият закон за закрила на детето е фокусиран основно върху децата в риск, новият ще гарантира правата на всички деца, отбеляза Валентина Симеонова. Тя характеризира законопроекта като иновативен като философия, дух и съдържание.

Новият закон предвижда грижите и контролът за децата да бъдат децентрализирани, като за целта дирекциите по социално подпомагане трябва да преминат към местната власт в началото на 2013 г.

Новост е забраната деца до две годишна възраст да бъдат настанявани в социални домове. Промяната се налага поради установените многобройни случаи, когато деца се настаняват в специализирани институции без срок, коментира заместник министърът. Тя съобщи, че се въвежда и задължително преразглеждане на съдебните решения за настанените в социални домове деца на всеки две години. Така ще може да се види каква е промяната в ситуацията около детето и дали има възможност то да излезе от специализираната институция. Дали да бъде настанено в приемно семейство или в семейството на роднини или близки, коментира Симеонова. Според нея промяната ще преустанови порочната практика, която сега се наблюдава, а именно, когато се настани дете в специализирана институция, то да бъде оставено на грижите на екипа на дома, без социалните институции да се интересуват усилено от него.

При раждане на дете с увреждане новият закон предвижда към еднократната помощ, която се дава за всяко дете, да се отпуска допълнително минимум 500 лв. Месечните помощи за деца със специфични проблеми да се дават до навършването на три, а не както в момента до две години, е разписано в законпоректа.

Родителите ще могат да получават финансова помощ за отглеждането на деца от пет до седем години единствено, ако те посещават предучилищни групи.

Законопроектът предвижда за деца, които са пострадали от насилие или са станали жертва на експлоатация да бъде създаден мултидисциплинарен екип от социален работник, лекар, полицай, прокурор и др., част от Координационен механизъм за действие при насилие и експлоатация. Предлага се още към МВР да бъде поддържан регистър на лицата, осъдени за насилие срещу дете, като идеята е преди да бъде назначен специалист за работа с деца, работодателят да направи справка с регистъра.

Според законопроекта за психично и сексуално насилие върху дете ще се смята принудата или склоняването за встъпване в брак или съпружеско съжителство преди навършване на 16 години.

По инициатива на социалното министерство днес Народното събрание е домакин на кръгла маса, на която ще бъде представен и обсъден проектът на Закон за детето.Форумът цели широко публично обсъждане на философията и основните разпоредби на законопроекта преди внасянето му в парламента. В дискусията ще участват също народни представители, представители на държавни институции и организации.

Още за новия закон за детето можете да прочетете тукКоментари

Коментар: 1

Това по същество е осъвременен европейски вариант на стария османски закон за кръвния данък. Децата да бъдат насилствено отнемани от родителите, без тяхното съгласие.


  • 1

Добави коментар