Най-добри за децата

71
Най-добри за децата

Три държави, където грижата за тях е на почит

В условията на криза, средствата, които се отделят за образование и отглеждане на децата, няма как да не намалеят. Някои държави обаче не искат да правят компромиси с отглеждането на новото поколение и се стараят да осигурят на гражданите условия за това, пише Investopedia.

Образование

През 2010 г. ОИСР направи проучване, в което участваха 470 000 15-годишни деца от 65 държави.

Най-добре се представиха учениците от Южна Корея, както в математиката, така и по езиковите и природните науки. В страната се поставя акцент и на обучаването на децата в морални ценности.Детска надбавки и финансова протекции

Дания предлага най-добри условия за родители – от размера на детските надбавки до възможностите за отпуск по майчинство и бащинство, пише profit.bg.

Паричните помощи, които предлага Дания, са особено добри за деца между 0 и 2 г. и 7 и 17 г. Тези пари идват изцяло от държавата и не подлежат на данъци.Социални условия за развитие на детето

Тук на първо място е Белгия. Тя има най-ниско ниво на деца, живеещи в бедност (4.4% за 2010 г.) Белгия е хвалена и за системата си за приемна грижа за деца.

Страната получава висока оценка и за стандарт на живот и добро образование.Добави коментар