Нараства насилието срещу деца

118
Нараства насилието срещу деца

Има родители, които гледат децата си в "кучкарници"

За миналата година от 2155 случая на насилие над деца, 1560 са в семейства. Това заяви Калин Каменов, временно изпълняващ длъжността председател на Държавната агенция за закрила на детето на дискусия по проекта на Закон за детето.

"Общата отговорност е безотговорност. В България има родители, които имат нисък родителски капацитет, които ги възпитават с побоища и насилие, които ги продават, които ги гледат в конюшни и кучкарници", заяви той.

Депутатът Станка Шайлекова, член на парламентарната комисия по труда и социална политика, заяви, че мненията са много противоречиви и това е естествено. "Закон за детето трябва да има. Свидетели сме на много агресия както от децата, така и от родителите, това не трябва да продължава", посочи тя.

Представители на граждански организации призоваха да се изчистят текстовете в закона и да няма дефиниции като „най-добрия интерес на детето”, които позволяват интерпретация. Според тях има вече негативни примери със законодателство за детето в Швеция, Германия, Норвегия, Русия, Англия.

Според граждански организации проектозаконът за детето не прави разлика между деца в риск и децата изобщо, посочва novini.bg.В законопроекта за закон за детето има тоталитаризъм – противопоставят се правата на детето на основни човешки права, каза адвокат Виктор Костов от „Свобода за всеки”. Костов заяви, че не вижда топло отношение към детето и семейството и че прозира страх на хората от това, което ще направи държавата.

Според Стоян Георгиев от Асоциация „Общество и ценности”, проектозаконът приема, че родителят е виновен по презумпция. Семействата ще станат изключително уязвими от вмешателството на институциите, които ще могат да си позволят по всяко време да влязат в българското семейство и ако имат съмнения за каквото и да било, родителят буквално да стане зависим от техните експертни становища и субективни възприятия за реалността, каза Георгиев. Според него – не държавната институция трябва да определи какво е отговорно родителство.

Дашенка Ташкова, председател на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ България, заяви, че при следващи дискусии по темата трябва да има квоти за различните организации и институции, защото отново ще се изказват основно представители на родителски организации.

Този закон не защитава само правата на децата в риск, в него има определение какво е дете в риск. Нямаше да има Конвенция за правата на детето, ако всички права бяха гарантирани, заяви тя.Коментари

Коментар: 1
В закона имало дефиниция на дете в риск?!

Дашенка Ташкова, председател на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ ЛЪЖЕ!!! В закона няма определение на дете в риск - там пише, че дете в риск е дете, което има нужда от закрила по този закон! Това не е дефиниция! Нещ оповече, по този закон нужда от закрила има ВСЯКО дете! Т.е. държавата няма да закриля детето, когато се появи риск, т.е. когато има престъпление, а ще го закриля винаги, т.е. априори, преди да е имало престъпление! Това е все едно да кажеш, че понеже имало крадци и убийци, вече ще затвориш не само тези, които доказано са извършили престъпление, а превантивно ще затвориш всички!


  • 1

Добави коментар