Над 1000 жалби за насилие над деца

143
Над 1000 жалби за насилие над деца

Изграждат мрежа от специалисти, които да поемат случаите и на местно ниво

1131 сигнала и жалби за насилие над деца са постъпили от началото на годината до момента в Държавната агенция за закрила на детето. „По тях се образуват преписки, по които работят експертите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, заявиха пред вестник „Монитор“ от ДАЗД.

От всички постъпили сигнали 404 са от физически лица, 189 са от юридически, а 176 са по самосезиране. Над 350 обаждания са приети и на Националната телефонна линия за деца 116 111. Случаите, в които инспекторите от ДАЗД са се самосезирали, касаят деца, жертви на насилие; неглижиране от страна на лицата, полагащи грижи за тях; участие на деца в медийни продукти с неподходящо съдържание.

Най-голям дял от сигналите е за оказвано насилие – физическо, психическо, сексуално и неглижиране (недостатъчна грижа). На второ място по брой са тези за деца в риск и необходимост от предприемане на мярка за закрила за тях. Изложени са и проблеми, свързани с влошени отношения между родителите и въвличане на детето в конфликта между тях, ограничаване на контактите с децата от единия или другия родител и спор за родителски права спрямо тях.

Страната ни не поддържа единна база данни за случаите на насилие. През 2018 г. са постъпили 1106 сигнала за насилие над деца, сочат данните на Агенцията за социално подпомагане, цитирани от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. По данни на прокуратурата за 2018 г. 2379 непълнолетни и 1941 малолетни са пострадали от престъпления. За превенция на насилието и работата с жертвите трябва разширяване и създаване на допълнителните услуги. Важна част от процеса е изграждането на добра мрежа от специалисти, които да поемат случаите и на местно ниво.

Добави коментар