„Майка” вече е професия

108
„Майка” вече е професия

Приемните родители да очакват по-високи заплати

Приемен родител вече официално е професия. Това стана с последните промени в Класификатора на професиите и длъжностите в България. Сега дирекциите "Социално подпомагане", които се явяват работодатели на приемните родители, ще трябва да преподпишат близо 500 трудови договора със задна дата от 1 март.

В тях обаче, освен новото наименование на длъжността, друга промяна в статута на приемните майки няма да има. Заплатите и социалните им осигуровки остават същите. Длъжността приемен родител е поставена в клас 5-и на класификатора - персонал, зает с услуги за населението. За него минималният осигурителен праг е 307 лв. Брутната заплата на приемните родители в България е 312 лв.

Днес около 560 деца сираци са настанени в семейства, които се грижат за тях. Одобрените родители са 627. В същото време в социални домове живеят над 6300 деца, а годишно страната ни бие всякакви еврорекорди с над 2000 изоставяни бебета.

До края на годината ще стартира проект за насърчаване на приемната грижа с 15 млн. лв. от европейската програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от социалното министерство. Средствата ще позволят да се увеличат заплатите на фамилиите и издръжката на децата.

Предстои социалното министерство, заедно с експертите на неправителствени организации, да разработят и нов финансов стандарт, който да отчита реалната издръжка на едно дете, за което се грижи друго семейство. В момента държавата дава над 7000 лв. на година за издръжка на дете в сиропиталище, а за хлапе в приемно семейство - максимум 3000 лева.

Това прави около 250 лева на месец, с които е много трудно да се осигури облекло, здравословна храна, а и да се инвестират средства в неговото обучение и развитие, коментират от фондация "За нашите деца".Коментари

Коментар: 4

1zqjma'"(){}:/1zqjma;9

Коментар: 3
Коментар: 2
1zqjma'"(){}:/1zqjma;9

Коментар: 1

  • 1

Добави коментар