Какви документи са необходими за пътуване на непълнолетни извън страната?

251
Какви документи са необходими за пътуване на непълнолетни извън страната?

От МВР припомнят какви документи са необходими при пътуване на малолетни и непълнолетни извън страната

Километрични опашки задръстиха граничен пункт „Кулата” в последните дни. Хиляди българи започнаха почивката си в Гърция с многочасово чакане на границата. Колоните се задържаха по цял ден. Една от причините за тях е липсата на необходимите документи, които родителите трябва да носят със себе си при отсъствие на един от двамата настойници. От МВР припомнят какви документи са необходими при пътуване на непълнолетни извън страната.

При излизане от България на ненавършили пълнолетие български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва да бъдат представени следните документи:
  • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв). Гранична полиция обръща внимание, че актовете за раждане на български граждани не са документи за пътуване;
  • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване
От МВР уточняват, че в случай на починал родител или изцяло присъдени права на единия от родителите не се изисква декларация. Задължително е представянето на граничния пункт на оригинал и съответно на копие/незаверено от смъртен акт или съдебно решение.

Подробна информация за условията за напускане на страната на малолетни и непълнолетни български граждани и такива с двойно гражданство е достъпна на интернет страницата на ГД „Гранична полиция“ тук.

Добави коментар