Характерът според походката

146
Характерът според походката

Вижте 11 вида походки и значението им

Експерти твърдят, че е достатъчно да се наблюдава езика на тялото на един човек, неговата походка, стойка и жестове, за да се разбере какъв е характерът и темпераментът му.

Време е да започнем да обръщаме внимание не само на това какво поведение в обществото демонстрираме самите ние, но и какви са реакциите на околните, защото по бързата или бавна походка можем да открием повече за темперамента на човека.

Напълно логично, неспокойното и нервно крачене свидетелства за живата и активна личност на притежателя си, а спокойната и отпусната – за мудна и ленива особа. Ето класификация на 11 вида походки и съответното им значение, представени от novini.bg.

1. Походката с широки крачки е по-често срещана сред мъжете, отколкото сред жените. Тя свидетелства за качества като екстровертност, всеотдайност, ревност, предприемчивост и деловитост. Предвижващият се по този начин човек си поставя високи цели и се стреми да ги постигне.2. Малките, ситни стъпки са предпочитани от нежната половина на човечеството и говорят за интровертност, предпазливост, пресметливост, адаптивност, бързо мислене и реакции, както и за сдържаност.

3. Подчертаното широките и бавни стъпки разкриват желанието за показност на притежателя им. Тежките и силни движения винаги показват стремеж за демонстриране на значимост и сила.

4. Подчертано спокойната походка, от своя страна, говори за липса на интерес, безразличие, отвращение към принудата и отговорността. При много млади хора този род движения демонстрират и незрялост, липса на самодисциплина или снобизъм.

5. Забележимо малките и бързи стъпки с нарушена ритмичност издават тревожност и страх от различното. Ходейки по този начин, хората подсъзнателно се опитват да избягат от някаква опасност, да се спасят от нещо.6. Ако пък ходите ритмично и силно, олюлявайки се леко напред и назад, със засилени движения в областта на бедрата, заемайки немалко пространство, то вие сте наивен, инстинктивен и самоуверен.

7. Разбърканата "поспряла" походка пък сочи за отказ от проява на воля и стремежи, вялост, разтакаване и мързел.

8. Тежките "горди" стъпки на един човек разкриват наличието на нещо театрално в него, което е не съвсем уместно. Когато бавните стъпки са и сравнително малки, а горната част на тялото е подчертана и твърде изправена, може да са налице и ритъмни нарушения. Това говори, че човекът надценява самия себе си и са му просъщи черти като арогантност, високомерие, самовлюбеност.

9. Твърдата, ъгловата, надута, дървена походка, с неестествено напрежение в краката, при което тялото не се движи естествено, говори за скованост, липсата на контактност, плахост. Именно последното усещане е и причина за търсене на компенсация във външното представяне на личността чрез прекомерната твърдост и голямо напрежение при вървенето.10. Неестествено буйната походка с големи и бързи стъпки, размахване на ръце и показна активност, често е израз на безполезна заетост и стремеж към задоволяване на собствените желания.

11. Походка с постоянно повдигната горна част на тялото, при която човек върви на пръсти, издава стремеж към достигане на върха, движение към един идеал и силна потребност от чувство за интелектуално превъзходство над останалите.Коментари

Коментар: 1
kakva sam po xarakter

kakav smisalat


  • 1

Добави коментар