Детските играчки

53
Детските играчки

Засилват контрола

От 20 юли в Европейския съюз са в сила нови изисквания за производство на детски играчки, посочени в специална европейска директива.

Те целят засилване на мерките за безопасност. Надя Попова, председател на браншовата асоциация "Детски играчки", увери, че всички рискове са сведени до минимум, съобщи БНР.

Става все по-трудно, защото документацията, която трябва да имаме, набъбва. Добре, че техниката напредва, че имаме възможност да ги управляваме. Всички рискове са сведени до минимум. Има предупреждение върху тези играчки, чиято употреба би могла да има някакъв риск за здравето на детето, например лъкове – там изрично е написано, че не трябва да се стреля по хора и животни. Основното предупреждение е по отношение на възрастта.

Едно от новите неща в директивата е, че трябва да се отбележи на етикета за каква минимална и максимална възраст са подходящи тези играчки. Играчките за деца под 3 години са под особено наблюдение. Контролът е изключително силен, на всички нива.Добави коментар