Децата в домовете с родители

25
Децата в домовете с родители

Над 98% от тях имат един или двама родители

Почти всички деца, настанени в домовете за социални грижи, са деца с родители. Това показват данните на Националния статистически институт за миналата година.

През декември статистиката е показала, че 2300 малчугани от всички, намиращи се в българските домове (98.2%), са с един или двама родители. Сираци са само 41 от изоставените деца, констатират експертите на НСИ.

Според тях през 2011 година е продължила тенденцията на намаление на общия брой на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи. Изписаните момичета и момчета са били общо 2 565.

От тях 171 (6.7%) са преведени в друга институция поради навършване на възраст, а 2 394 са изведени от институциите чрез осиновяване или прилагане на различни мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето.

В края на миналата година най-голям е делът на децата, настанени в домове, на възраст до 1 година - 31%. Тези от 1 до 2 години са 21 на сто от децата, а тези на възраст от 2 до 3 години - 18%, а на 3 и повече години са около 30% на сто. Общо новопостъпилите бебета и младежи в домове за 2011-а са 2 508.Добави коментар