Децата удължават живота ни

104
Децата удължават живота ни

Майките боледуват по-рядко от бездетните жени

Децата правят живота на родителите си по-разнообразен, понякога дори хаотичен и напрегнат. Но въпреки всички трудности и множеството задължения, наличието на децата удължава живота на родителите.

Майките боледуват по-рядко (включително от някои видове рак), в сравнение с бездетните жени, а мъжете с деца живеят два пъти по-дълго – рискът от преждевременна смърт при тях е с 35% по-нисък в сравнение с техните бездетни връстници, съобщава American Journal of Epidemiology.

Учени от университетите в Лондон и Осло са анализирали данните за 1.5 милиона мъже и жени на възраст от 45 до 68 г. Те са анализирали повече от 60 000 случаи на смърт и са се опитали да установят евентуалната връзка между семейното положение и количествата на децата, от една страна, а от друга - да я съпоставят с продължителността на живот при родителите.

“Рискът от смърт зависи не само от броя на децата. Важно значение има и образованието: рискът от смърт при хората с висше образование е до 2 пъти по-нисък, отколкото при родителите на същата възраст, но със средно образование.

За това, че майките живеят по-дълго от бездетните жени, от една страна, има физиологични причини и от предишни проучвания. Но от друга, върху мъжете и жените с деца оказват влияние и социалните фактори: “Родителите рискуват по-рядко, отколкото хората без деца. Освен това в напреднала възраст те получават така необходимата подкрепа от своите деца”, отбелязват учените, цитирани от woman.bg.

Може да се говори и за обратната зависимост, смятат двамата учени: “Възможно е хората, които са по-малко здрави, да имат по-рядко деца. Коя зависимост е по-силна не може да се определи само на основата на статистическите данни”.Добави коментар