Будно поколение!

80
Будно поколение!

ЕК за ефективно разходване на ресурсите

Европейската комисия (ЕК) даде старт на новата кампания "Будно поколение. Вашият избор променя света!". Целта е ефективното управление на ресурсите да бъде превърнато в навик за потребителите.

Кампанията освен това ще припомни, че е необходимо редките природни ресурси да се използват разумно и да подтикне гражданите да мислят за последиците за планетата, когато вземат решение дали да купят нещо.

Будно поколение

Ключовото послание е "разумно потребление, осмислен избор". Ако избираме внимателно, всички ние можем да допринесем за съхраняването на природните ресурси, да спестим финансови средства, да ограничим неблагоприятното въздействие върху околната среда и да си осигурим по-устойчиво бъдещо развитие.

Кампанията ще се осъществява чрез видеоклип, разпространяван по интернет, специален сайт и страница във Facebook. Там посетителите могат да се присъединят към инициативата "Будно поколение", като поемат някои предизвикателства, например в продължение на един месец да използват само обществен транспорт или да пестят вода, като намалят времето, прекарвано под душа.

Защо се налага ефективното използване на ресурсите?

Ефективното използване на ресурсите е неразривно свързано с тяхното разумно и пестеливо потребяване, което ще рече да се произвежда повече като се разходва по-малко и да се намалява вредното въздействие върху околната среда.

По-рационалното използване на ограничените природни ресурси на планетата е единственият начин за осигуряване на здравето, богатството и благоденствието, което всички желаем.

Да започнем да използваме ресурсите ефективно значи да променим начина си на мислене и моделите си на поведение, като си даваме сметка за влиянието, което оказва нашият избор върху природните ресурси. Целта е не да се потребява по-малко, а да се промени начинът на потребление.

Бъдещето ни зависи от това, как използваме ресурсите днес, коментират още от ЕК. В стремежа си да подобрим жизнения си стандарт ние имаме склонност да потребяваме без особено да се замисляме за последствията. Забравяме какво въздействие има нашето поведение върху природни ресурси като водата, плодородните почви, чистия въздух и биологичното разнообразие. А това има своята цена: ресурсите намаляват все повече, което застрашава нашето бъдещо благосъстояние.

Фирмите могат да се възползват от очертаващата се по този начин възможност. Повишаването на ефективността съкращава разходите. Продуктите на устойчивото производство и новите услуги разкриват нови пазари. Иновациите увеличават конкурентоспособността и създават нови работни места.Добави коментар