Бракът трае 14 години

75
Бракът трае 14 години

Такава е статистиката у нас

И през 2010 г. намаляват сключените бракове в страната. Регистрирани 24 286 юридически брака, които са с 1637 по-малко от предходната година. От тях 79.3% (19 262) са в градовете, в селата са сключени 5024 брака. За последните седем години средната продължителност на брака е около 14 години, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

През 2010 г. намалява броят на ражданията спрямо 2009-а. Регистрирани са 76 105 деца, като от тях 75 513 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 5443 деца, а спрямо 2008 г. - с 2199 деца.

Броят на момчета (38 836) е с 2159 по-голям от този на момичета (36 677), или на 1000 момчета се падат 944 момичета. В градовете и селата са родени съответно 57 077 и 18 436 деца.

Най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.4‰ (промила), София (столица) - 11.9‰, Варна - 11.55‰, Бургас - 10.7‰, Търговище - 10.5‰ и Кърджали - 10.4‰. С най-ниска раждаемост за миналата година са областите Кюстендил и Видин, съответно 7.6 и 7.8‰.

Коефициентът на общата раждаемост* в страната през 2010 г. е 10.0‰, а през предходните 2009 и 2008 г. е бил съответно 10.7‰ и 10.2‰.

През последните пет години раждаемостта в България е на равнището на раждаемостта в Гърция, Швейцария, Румъния, Малта и Унгария. С по-ниска раждаемост са Германия, Австрия, Италия, Португалия - под 10.0‰, обясниха от НСИ. Най-високо равнище на раждаемост от европейските страни има в Ирландия (16.7‰), Франция и Великобритания (12.8‰).

Миналата година броят на извънбрачните деца е 40 850, или 54.1%. За 68% от тях има данни за бащата.

През 2010 г. само област София (столица) е с положителен естествен прираст (0.1‰). С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите Кърджали, Варна и Благоевград.

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са областите Видин, Монтана и Враца, в които той достига съответно минус 14.6, минус 12.2 и минус 10.3‰.Добави коментар