Бели пари за детски бъднини

107
Бели пари за детски бъднини

Как да откриете депозит на детето си?

Само срещу 20 лв, евро или долара всеки родител може да открие депозит на своето дете, показва справка на dete.bg.

Впоследстие ние, родителите, можем да внасяме различни суми всеки месец, а с това да увеличим и главницата на депозита.

Детски спестовен влог може да бъде открит на всяко дете до 18 години. То може да притежава неограничен брой влогове.

Към настоящия момент банките предлагат лихви (по евро и левови депозити) по-високи от годишната инфлация в страната, или каза по друг начин, вие няма да обезцените парите си – да можете да купите по-малко неща в даден бъдещ момент.

Кой може да се разпорежда със сметката? За лица до 14-годишна възраст това е законният представител, докато за лица от 14 до 18 години това са титулярът, заедно с родител или попечител.

Пълнолетният титуляр може се разпорежда със сметката си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Екипът ни е на мнение, че дори и суми от по 20, 50 или 100 лв. месечно могат да донесат петцифрена сума в края на депозита.

Т.е. парите могат да послужат, както за такса за университет, покупка на кола и др. движими и недвижими вещи, които със сигурност ще трябват на детето ви при навършване на пълнолетие.

Включи се в анкетата на dete.bg и woman.bgДобави коментар