Аутизмът

83
Аутизмът

Да помогнем на децата

Аутизмът не е болест, а състояние. Преди 20 години 1 на 10 000 деца страдаше от аутизъм. Преди 5 години вече 1 на 500 деца страдаше от аутизъм. През 2008 г. 1 на 150 деца се диагностицира с аутизъм. По света на всеки 21 минути се диагностицират 67 деца с разстройство от аутистичния спектър.

Официално диагностицираните деца с аутизъм в България са 16 000, а в действителност техният брой е много по-голям. Аутизмът рефлектира минимум върху 60 000 човека в България към настоящия момент.

През изминалата година повече деца са диагностицирани с аутизъм, отколкото с диабет, синдром на Даун, рак и СПИН общо. Статистиката сочи, че едно на всеки 91 момчета страда от аутизъм през 2010 г.

Деца с аутизъм се раждат в семейства от различни раси, етноси, социален произход, образование, интелект, убеждения и религия.

Аутизмът е тежко разстройство на развитието, което засяга начина, по който детето възприема и взаимодейства със света, който го заобикаля. Децата, засегнати от тази болест, имат силно ограничени възможности за социално общуване. Като цяло аутистите избягват човешкия контакт.

Каква е популярната дефиниция за аутизъм?


Учените определят аутизма като неспособност (инвалидност), която започва да се проявява в ранните детски години от развитието на детето и е причинена от неврологично заболяване, което изменя нормалното функциониране на мозъка.

Характеризира се с анормално развитие на уменията за комуникация, социално взаимодействие и мислене. Момчетата биват четири пъти по често засягани от проява на болестта от момичетата. Децата може да изглеждат напълно нормални до 30-я месец, преди появата на някои от симптомите да накара родителите да забележат, че поведението на детето им не е нормално.

Симптомите:

Диапазонът на сила и проявление на симптомите при аутистите е голям. Някои от тях са:
- неспособност да се участва в нормално социално общуване;
- неспособност да се комуникира с родителите и връстниците;
- проява на фиксация (силна привързаност) към неживи предмети - например някоя любима играчка или друг предмет, който детето държи да носи със себе си навсякъде.

Наблюдава се и нежелание за промяна на дневната рутина - промените се посрещат зле от детето, най-вече в емоционален план.
- избягва се контакта с очи с останалите хора;
- непрекъснатото повтаряне на една и съща дума или фраза;
- неспособност вербално да се изразяват нуждите, които изпитва детето;
- нечувствителност към болка.

Поведението може и да се измени с течение на времето, като симптомите сменят характера си или силата, с която се проявяват.

Често децата с аутизъм имат и други заболявания, свързани с функционирането на мозъка. Но това не означава, че всички аутисти са умствено изостанали. Макар една значителна част от децата наистина да имат проблеми с умственото си развитие, много от тях нямат такива, въпреки наличието на аутизъм.

С помощта на професионална терапевтична работа децата с разстройство от аутистичния спектър получават шанс стъпка по стъпка да се включат в социалния свят.

Фондация "Стъпка за невидимите деца" стартира инициатива за създаването на Фонд за терапии на деца от аутистичния спектър.

Можете да помогнете с дарителски SMS с текст на латиница DMS AUTISM на номер 17 777 (за абонати на GLOBUL, VIVACOM и M-Tel). Цената на един sms с 1,20 лв. с ДДС.

За повече информация: www.dmsbg.com.Добави коментар