7 364 570

38
7 364 570

48.7% срещу 51.3%

Към 1 февруари тази година населението на страната е 7 364 570 души, сочат данните на Националния статистически институт. На 1000 мъже у нас се падат 1053 жени, като представителите на мъжкия пол са 48.7%, а жените - 51.3%.

72.5% от населението живее в градовете, а в селата живеят едва 2 025 569 души. 85.2% от участвалите в преброяването посочват българския като майчин език, а 84.8% заявяват, че принадлежат към българската етническа група.

У нас има 48 945 католици, 76% от българите се определят като източноправославни християни. Протестантите са 64 476 души, а мюсюлманите - 10% от населението.

За 10 години два пъти се увеличава делът на лицата, които живеят в семейно съжителство, без да е сключен юридически брак. От 4% през 2001 г., днес той достига близо 8%.

Към 1 февруари почти всеки пети е висшист, като жените завършват по-често висше образование от мъжете. 81 000 души обаче посочват, че никога не са посещавали училище, 112 778 признават, че са неграмотни. 23.2% от ромските деца на възраст от 7 до 15 години не ходят на училище. Същото важи и за 12% от децата от турския етнос и за 5.6% от българчетата.

В София живеят точно 1 291 591 души или 17.5% от населението на страната. У нас има 3 887 076 жилища, като в 98% от тях има телевизор, в 93% - готварска печка и хладилник. Компютър има в 54% от домовете в градовете и в 18% от селските жилища.

Достъп до интернет имат 51.4% от обитаваните жилища в градовете и 16.4% в селата. Електрифицирани са почти всички жилища. Тоалетна вътре в самия дом има в 74% от тях, а баня - в 82%.

Източник: БГНЕСДобави коментар