30 сигнала месечно за бито дете

137
30 сигнала месечно за бито дете

Родителите са най-честите насилници

По 30 сигнала за бито или неглижирано дете са постъпвали месечно на горещия телефон на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) през миналата година. В сравнение с 2012 г. обажданията за деца в риск са се увеличили двойно, отчитат от там. „Преобладават случаите на насилие в семейството, а родителите са най-честите извършители”, обясниха от агенцията. Най-често хлапетата са жертва на физическо насилие, за което сигнализират роднини и съседи

„Децата рядко признават за проблема. Тези, които решават да споделят, го правят след няколко обаждания, когато вече имат доверие на консултанта“, заявиха от Националната телефонна линия 116 111. 408 от подадените сигнали за бити и неглижирани деца са били прехвърлени на местните отдели „Закрила на детето“. 57 от непълнолетните са били свидетели на домашно насилие.

В случаите, в които самото дете е било жертва на насилие, социалните са го извели от дома му и са го настанили при приемно семейство или в защитено жилище. През миналата година са проведени над 104 000 консултации на горещия телефон. Традиционно най-честите обаждания са от тийнейджъри, които търсят съвет за гаджета и проблеми в училище. Според консултантите от Националната линия за деца в училищата трябва да има психолози, с които младежите да споделят проблемите си.

„Тези специалисти могат да окажат необходимата подкрепа непосредствено и бързо”, твърдят консултантите, цитирани от вестник "Монитор". Немалко са и децата от сиропиталища, които търсят консултации на горещата линия. Хлапетата от специализираните институции се притесняват от това какво ще се случи с тях, след като напуснат институцията. В края на миналата година в домове са живели над 4000 деца.

Социалните са успели са реинтегрират 1329 хлапета в биологичните им семейства. Други 3137 деца са били спасени от изоставяне, след като на семейството е била оказана финансова подкрепа или с тях са работили психолози.Добави коментар