15% от българчетата ходят на ясла

61
15% от българчетата ходят на ясла

Местата в детските заведения са близо 30 хиляди

29 612 места предоставят на децата до три години детските ясли у нас, сочат данните на Националния статистически институт. В края на 2011 г. броят на детските заведения, които предлагат социални услуги за малчугани, е 753.

През миналата година са разкрити нови 1 473 места в яслите, което е увеличение с 5.2%, в сравнение с 2010 г. Приети са 2 354 деца повече и през 2011 г. детска ясла са посещавали 29 380 деца.

В детските заведения преобладават момчетата - те са 16 293, а момичетата са 15 318. Много малко родители са избрали детето им да посещава детско заведение, без да навършило една година - едва 38, което е по-малко от 0,1%.Най-много деца, посещаващи яслите, са на възраст от 2 до 3 години - 78,5%. Децата между 1 и 2 години са 18,4%. В края на 2011 г. едва 15,2% от българчетата посещават ясла.

В яслите през миналата година са работили 7 062 души. От тях медицинските специалисти са 3 838. Немедицинският персонал е наброявал 3 215 души.Добави коментар