Светлината не била най-бърза

63
Светлината не била най-бърза

Цял век от развитието на физиката разгромен

Учените в ЦЕРН регистрираха движение на елементарни частици със скорост, по-висока от тази на светлината, съобщи BBC.

Частици Неутрино, изпратени от колайдъра към лабораторията Гран Сасо, намираща се на 723 км., изглежда са пристигнали до дестинацията си няколко милиардни от секундата преди очакваното.

Ако резултатите получат потвърждение, биха преобърнали един век на развитие във физиката. Според директора на изследователската лабораторията резултатите са невероятни.

С проведения експеримент с неутрино екипът на Антонио Ередитато поставя под съмнение постулатите на съвременната физика.

Според приетите в науката представи, скоростта на светлината е пределна за Вселената. Цялата съвременна физика и по-конкретно частната теория на относителността на Алберт Айнщайн се основава на разбирането, че нищо не може да надхвърли тази фундаментална физическа константа.

От три години голяма група физици от няколко десетки страни работи над проекта OPERA (Oscillation Project with Emulsion-Tracking Apparatus), посветен на изучаването на неутринните осцилации.

Целта на експеримента е да докаже хипотезата за превръщане на един вид неутрино в друг. (В науката са познати три вида неутрино - електронни, мюонни и тау неутрино.)

При експериментите учените са забелязали, че частиците изминават разстоянието с една щестдесетмилиардна част от секундата по-бързо от скоростта на светлината.

Тази парадоксална скорост е наблюдавана около 15 хиляди пъти, което позволява да се смята, че става дума за научно откритие, не за случаен резултат.Добави коментар