Как да бъда добър баща на сина си

445
Как да бъда добър баща на сина си

Татковци, поемате ли отговорността за възпитанието на децата си?

Раждането и възпитаването на наследник за повечето хора се превръща в смисъл на живота. Това е новата им основна задача в живота! За хората децата са радост, причина за гордост, символ на връзката им с любим човек.

Бащинството, от своя страна, е едно от най-важните проявления на мъжествеността. В наши дни ролята и задачите на бащата в обществото претърпяват промени и далеч не всички татковци се оказват готови за тях.

Столетия наред отношенията между баща и син оставаха неизменни. Днес обаче ролята се променя – синовете вече не наследяват власт, отговорности и не се възпитават в качеството им на бъдещи глави на семейството.

С отдръпването на патриархата за сметка на матриархата много семейства се нуждаят от адекватен модел за построяване на отношенията между бащата и сина.През последните десетилетия сме свидетели на това как родителите се превръщат в заработващи пари хора, а децата – в потребители. Статусът на бащата се е променил така, че днес не се оценява толкова колко време отделя мъжа на децата си, а колко пари изкарва, добро ли е кариерното му развитие, на каква кола се вози и т.н. Но за какво става дума тук – работа заради семейството си или работа заради самата работа.

Попадайки в такава ситуация, много бащи отказват да носят отговорността за възпитанието на децата си и, логично, ако детето е зле възпитано, вината е на майката. Бащите са твърде заети за децата си и общуването между тях се заключва в няколко минути преди вечеря и някой и друг разговор в почивните дни.

Много по-важни неща вълнуват таткото – работата, компютърът, телевизорът, хобитата и приятелите. Но не и децата. За децата, уви, време не достига.

Значението на бащата за децата

Немаловажна роля за промяната в отношенията в семейството играе и намаляването на членовете на семейството. Ако преди малкото момче е можело да получи внимание не само от баща си, но и от дядото, чичото, вуйчото, по-големите братя, то днес нерядко семейството се ограничава до родителите и техните малко на брой деца.

По този начин, момчетата растат без баща и тази тенденция се смята за напълно нормална. Съвременното поколение расте с увереността, че животът на бащата се изразява в работата, а семейството е длъжно да се примири с това и да не изисква от таткото каквото и да било друго участие.Какви са последиците от липсата на бащинско внимание?

Майките благодарят на татковците

Животът за голяма част от момчетата, както и за много вече възрастни мъже, се превръща в търсене на модел за поведение. В момента, в който бащата не даде на сина си необходимата защита, разбиране, общуване, наставление и подкрепа, той обрича детето си на безкрайно търсене, което може да го отведе до криминални прояви, неспособност да изгради хармонични отношения с жена, риск от превръщането му в неудачник и т.н. И всичко това, защото бащата не е бил у дома и не е съзнавал значението си за бъдещето на наследниците му.

Какво може да направите, татковци?


Бащинското внимание е залог за пълноценно възпитание на сина. За самия баща общуването с детето е възможност да се върне в детството, шанс да проанализира грешките на собствения си баща и да ги поправи сега, в този момент, със собствените си деца. Да бъдеш добър баща е важно дело, на което е способен само един мъж.

Нито една работа, нито пък заплата не прави мъжа добър баща. Само осъзнато участие в живота на сина и вложения труд във възпитанието му, както и времето, прекарано с него, могат да положат основите на здраво семейство и щастливо и обичано дете.

Добрите бащи губят интерес към секса? Но защо?Добави коментар