Как бащата може да използва платен отпуск при раждане на дете

5142
Как бащата може да използва платен отпуск при раждане на дете

Бащата предоставя нужните документи на работодателя си, а той на НОИ

Първите дни след изписването от родилния дом са колкото вълнуващи, толкова и стресиращи, напрегнати и отговорни, особено когато това е първото дете в семейството. Промяната за всички е голяма, а времето за адаптация различно.

Вероятно заради това законът (чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда и чл. 40, ал. 3 и чл. 48а-62 от Кодекса за социално осигуряване) дава право на бащата да остане вкъщи през първите 15 дни от датата на изписване на детето. При раждане на близнаци, ако те се изписват от лечебното заведение по различно време, бащата има право да избере спрямо кое изписване да започнат да текат 15-те календарни дни. През този период той има право на парично обезщетение, чиято цел е да замести определена част от заплатата му.

Кой има право да го ползва

Въпреки че се води платен отпуск за раждане на дете, паричното обезщетение не се изплаща от работодателя, а от НОИ. За да можете да се възползвате от него, трябва да сте осигурен за общо заболяване и майчинство, да сте внасяли минимум 12 месеца осигурителни вноски за този риск и да получите разрешение от работодателя за ползването му.

Бащите могат да останат със семейството си през първите 15 дни след изписването на бебето

Как се разрешава отпускът

Работодателят е длъжен да разреши използването на отпуска, но за целта трябва да приложите следните документи. Да попълните писмено заявление до него, като приложите документа от болницата за датата на изписването и копие от акта за граждански брак или декларация за припознаване на детето. Документът от болницата трябва да го поискате преди изписването, като обясните за какво ви е нужен. За него няма унифициран образец, всяка болница сама го изготвя, важното е само да показва датата на изписване на бебето и майката.

Размер на обезщетението

Начинът за определяне размера на обезщетението на бащата при раждане е същият както при майчинството. Дневното парично обезщетение се равнява на 90% от среднодневния доход на бащата за последни 12 месеца, но не повече от среднодневното нетно възнаграждение за периода. Изплащането става по банков път в срок от 15 работни дни от представянето на документите в НОИ.

Въпреки че се води отпуск, паричното обезщетение се изплаща от НОИ и се изчислява като майчинството

Какви документи се подават

След като вече сте се сдобили с писмено разрешение от работодателя за ползване на отпуска, трябва да подготвите и следните документи за НОИ:

- заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете по образец, заедно със заверени от осигурителя/работодателя копия от заповедта за разрешаване на отпуска и от документа от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето;

- декларация по образец за личната банкова сметка, по която ще ви бъдат преведени парите.

Вие предоставя документите на своя работодател, а той от своя страна ги предоставя в НОИ в срок не по-късно от 2 дни след деня на изплащане на заплатите за месеца.Коментари

Коментар: 5
Коментар: 4
Коментар: 3
Коментар: 2
Коментар: 1
бащинството....

някои неща не са така.... документите могат да бъдат занесени още на следващия ден в НОИ след започването на отпуска... не са задължителни плащане на осигуровки и заплати.... това обезщетение не замества заплатата.....а дали ще се изплати-има изисквания - като за майчинство-стаж поне 12 месеца/може и сборен, но поне един ден в осигуряване преди датата на настъпване на основанието за обезщетение/..... т.н......


  • 1

Добави коментар