Майките влизат в час, за да се стопи дистанцията между родители и учители

139
Майките влизат в час, за да се стопи дистанцията между родители и учители

2/3 от българите очаквали в школата да възпитават децата им

Майките, татковците или други представители на семействата ще могат да влизат в часа на класния, извънкласните дейности на хлапетата и в детските градини. Тази възможност за подобряване на комуникацията между родителите и учителите е заложена в проекта на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции за 2019-2030 г., който бе представен вчера.

Участието на родителите в празници тържества, състезания също е сред възможностите за скъсяване на дистанцията между тях и педагозите в детските градини и училищата. В стратегията е посочено, че възпитателната работа може да се осъществява по време на извънкласните дейности, час на класа, да се вплете в учебния материал, като е подчертана и ролята на класния ръководител. „Фокусираме вниманието върху възпитателната функция и търсим най-подходящите инструменти“, заяви образователният министър Красимир Вълчев. Той разясни, че това няма да бъдат инструменти, с които да се опитат да наложат по-различни правила от действащите в образователната система, а ще послужат за по-добро взаимодействие между родители и учителите.

В документа са определени шест водещи принципа за реализация на стратегията – законосъобразност, партньорство, координираност, съответствие, автономия и устойчивост на резултатите. Възпитание в толерантност, дисциплина, патриотизъм, уважение към другите, преодоляване на агресията пък са сред приоритетните цели в педагогическата дейност в училищата. Сред мерките, изброени в стратегията, са формирането на нагласи за приемане на различията между децата и учениците, стимулиране и подкрепа за развитие и изява на заложбите и талантите и стимулиране на творческия потенциал на хлапетата, участване в дейности, свързани с почитане на българската история, култура и образование.

„С тази стратегия искаме да провокираме разговор относно възпитателната функция, партньорството между образователната институция и семейството“, коментира образователният министър Красимир Вълчев при представянето на проекта. Той посочи, че според проучване над 2/3 от българите очакват образователните инструкции не само да образоват, но и да възпитават техните деца.

Просветният министър уточни, че няма определен срок, до който стратегията да бъде реализирана. По време на дискусията при представянето на стратегията нормативният документ срещна подкрепа от страна на шефовете на регионалните инспекторати, директори на училища в страната и синдикални партньори, посочва вестник Монитор.

Добави коментар