Какъв тип кожа имаш

239
Какъв тип кожа имаш

Знаете ли какъв тип е вашата кожа и съобразявате ли се с това?

Знаете ли какъв тип е вашата кожа и съобразявате ли се с това? Ако не – бързо поправяйте огромната си грешка.

Прочетете внимателно тези 44 твърдения и отбележете с кръстче онези от тях, които се отнасят до вас, но без всякакви колебания.

Буквата (отбелязана в скобите), която най-често се среща при вас, ще определи вашия тип кожа.

Вижте теста тукДобави коментар