Замърсяването е убило 7 млн.

43
Замърсяването е убило 7 млн.

Той е най-големият екологичен проблем

Замърсяването от различни източници е причинило в глобален мащаб 7 млн. жертви през 2012 г., оповести Световната здравна организация. "Замърсяването е най-големият екологичен проблем понастоящем, тъй като засяга всички, както населението на развитите, така и населението на развиващите се страни", заяви Мария Нейра, директор на СЗО.

Замърсяването е с най-различни източници, като основните са отработените автомобилни газове и вредните субстанции, изхвърляни в атмосферата от тежката индустрия. В резултат, милиони хора по света развиват сърдечни заболявания, белодробен рак, емфизем или получават мозъчен инсулт.

Най-пострадалите региони са Югоизточна Азия, включително Индия и Индонезия, и Западният Пасифик, като се започне от Китай и Южна Корея - та чак до Япония и Филипините. Само в тази част на света смъртните случаи вследствие замърсяване през 2012 г. са били 5.9 млн., съобщи БГНЕС.

В световен план през 2012 г. замърсяването, предизвикано вследствие изгарянето на въглища, дърва и биомаса в бита (т.нар. "вътрешно замърсяване") е убило 4.3 млн. души. 3.7 млн. пък са жертвите на замърсяването, предизвикано от отработените газове на дизелови двигатели, пожари, заводи и пр. (т.нар. външно замърсяване").

Замърсяването нараства с тревожни темпове. За сравнение - през 2008 г. жертвите на "вътрешно" замърсяване са били 1.9 млн. души, а на "външно" - 1.3 млн. Същевременно Нейра отбелязва, че методиката на отчитане през 2012 г. е претърпяла промени в сравнение с тази от 2008 г.Добави коментар