За трансплантации в чужбина...

83
За трансплантации в чужбина...

... се дават до 180 000 лв. годишно на дете

С промени в постановлението за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“ се уеднакви режимът за финансиране на трансплантациите с останалите видове на лечение в чужбина.

Кабинетът реши да премахне ограничението заплащането за чужбина да е до трикратния размер на стойността на операцията в България. То не позволяваше да се финансират някои видове хирургически интервенции, като например бъбречните трансплантации. По този начин децата, които се нуждаят от трансплантации, също ще могат да се възползват от пълния размер на финансирането за година, което дава фондът - 180 000 лева.С изискването заплащането за трансплантации в чужбина да е трикратният размер на стойността им в България при някои видове, като бъбречните, не беше възможно да се достигне до определения таван за финансиране от фонда.

Ако се окаже, че се налагат контролни прегледи или продължаване на лечението след изтичането на този период, пациентът ще има право да получи пари отново.

Според здравния министър Стефан Константинов досега няма отказ за лечение на деца в чужбина по финансови причини.Ако на някой пациент му е отказано лечение в чуждестранна болница, това е защото е преценено, че то може да бъде извършено у нас, смята той.

Министерството на здравеопазването вече ще плаща на лечебните заведения не само за трансплантация, но и за отхвърлен присаден орган: в случаите на отхвърляне на бъбрек - до 10 хил. лв, на черен дроб - до 20 хил. лв., и на сърце - до 25 хил. лвДобави коментар