Вещество в лекарства с ранитидин предизвиква рак

376
Вещество в лекарства с ранитидин предизвиква рак

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствата, съдържащи ранитидин

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствата, съдържащи ранитидин. Причината е съмнение, че те съдържат веществото нитрозамин, което е канцерогенно, съобщиха от здравното министерство, цитирани от вестник Стандарт.

По информация на Изпълнителната агенция по лекарствата, съмнението произлиза от предоставени данни на частни лаборатории извън територията на ЕС. В свое съобщение ЕМА изрично подчертава, че няма препоръка за прекратяване употребата на ранитидин-съдържащи лекарствени продукти. Пациентите, които ги употребяват могат да потърсят съвет по всички обезпокоящи ги въпроси от техния лекар или фармацевт.

Трябва да се има предвид също, че потреблението на ранитидин вече десетки години е без данни за вредно въздействие. От 2010 година до настоящия момент в изпълнителната агенция по лекарствата няма подадени съобщения за нежелани реакции, свързани с тези лекарствени продукти.

Предстои комитетът за оценка на лекарствените продукти в хуманната медицина към европейската агенция по лекарствата да оцени цялата информация относно присъствието на нитрозамин в лекарствените продукти, която ще предостави на националните лекарствени агенции. Изпълнителната агенция по лекарствата у нас ще уведоми обществеността при необходимост от вземане на допълнителни мерки.Добави коментар