Учениците масово пушат

108
Учениците масово пушат

Проектът на нашия клас – за живот без тютюн

Националният ученически конкурс "Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” стартира на първия учебен ден. Конкурсът се провежда за четвърти път и е инициатива на Министерство на здравеопазването.

Изследванията показват, че в детска възраст уврежданията от тютюнопушенето са многократно по-големи в сравнение с по-късна възраст. Все още тютюнопушенето сред учениците е на тревожно високо равнище, алармират от здравното министерство.

През 2008 г. процентът на запалилите първата си цигара момичета под 10 г. е 16,3% за разлика от 2002 г., когато е бил 14,2%. Склонните да пропушат момичета-непушачки между 13 и 15 г. през 2008 г. са 36,4% за разлика от 2002 г. – 34,3%. През 2011 г. 82% от учениците на възраст 15-24 г. са споделили, че е много лесно да си купят тютюневи изделия. 70% от тях считат, че продажбите на тютюневи изделия трябва да бъдат регулирани.По регламент в Националния ученически конкурс могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разпределени в три възрастови групи. В първата фаза – от 15 септември до 30 ноември 2011 г. участниците трябва да разработят и изпратят своите проекти.

Втората фаза продължава с реализация и отчитане на проектите до 11 май 2012 г. Допълнителна информация за участие в конкурса е публикувана на интернет страниците на МЗ, МОМН, МК и МФВС, както и в Регионалните инспекции по здравеопазване в страната.

Партньори и тази година са Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта. В предишните три издания на конкурса взеха участие общо 340 паралелки и класове, които представиха своите проекти на тема превенция и отказване от тютюнопушене или превенция на пасивно тютюнопушене.Добави коментар