Сменяме личния лекар

100
Сменяме личния лекар

От днес до 30 юни

От 1 до 30 юни здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар. Пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

Нужно е закупуването на формуляр за преизбор и попълването му при новоизбрания лекар. На новоизбрания личен лекар е необходимо да се представи здравноосигурителната книжка, в която лекарят следва да впише данните си, да положи подпис и печат.

Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на лицето от датата, на която е направен избора. Лицата, извършили смяна на личния си лекар, нямат задължение да уведомяват предишния си общопрактикуващ лекар, това се извършва по служебен път от РЗОК.

Всички здравноосигурени лица, които ще пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на личен лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма /талон/ за временен избор на личен лекар, която се попълва от лекаря, който ще обслужва лицето за периода на пребиваването му на новото място.

Когато здравноосигуреният пребивава в друго населено място за срок до 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар в населеното място, който има сключен договор с РЗОК, представяйки здравноосигурителната си книжка. РЗОК заплаща на личните лекари за инцидентно оказана помощ на пациенти, които не фигурират в пациентските им листи.

Следващият период, в който гражданите могат променят избора си на личен лекар, е през декември, припомня dariknews.bg.Добави коментар