Смърт в кухнята

119
Смърт в кухнята

СЗО: повече хора умират от дим или кухненски печки, отколкото от малария

Може и да звучи изненадващо, но една от най-големите опасности за човечеството се крие в... кухнята! Годишно там умират 2 млн. души. Почти половината са деца под 5 години.

От пушека на огнището или на кухненската печка годишно умират повече хора, отколкото от малария. Световната здравна организация (СЗО) обръща внимание, че годишно сред жертвите са средно 872 000 деца под петгодишна възраст. Затова СЗО смята замърсяването на въздуха от огнища или печки с открит огън в затворени помещения за една от най-големите заплахи за човечеството. В статия за реномираното научно списание Science група учени от американския Национален институт по здравеопазване апелират най-сетне да се намери решение на този проблем.Проблем и за здравето, и за климата

Почти половината от хората по света живеят под прага на бедността. Повечето от тях приготвят храната си на открит огън. Съответното помещение обикновено е пълно с дим и очернено от сажди. Най-засегнати са жените и децата, които прекарват повече време вкъщи. Така те се излагат на рискове, сходни с болестите, които поразяват дългогодишните пушачи.

Огънят в огнищата и печките обикновено се поддържа с дърва, дървени въглища и сухи фекалии, четем в статията на американските учени. По този начин проблемът придобива глобални измерения. Горите в редица бедни страни загиват, защото хората използват дърва за горене. Същевременно емисиите на вредни газове от милиони открити огнища допринасят за изострянето на проблема със замърсяването на атмосферата. Затова в доклад на Световната банка от тази година се изтъкват не само здравните рискове, но се обръща внимание и на неблагоприятното въздействие върху климата.Хубави печки за всички!

На пръв поглед изглежда, че проблемът може да се реши много лесно - чрез по-добри печки. Но тъй като качествените печки са много скъпи за бедняците, положението остава все така непроменено. Сега американските учени възлагат надеждите си на "Глобалния алианс за чисти печки", който си е поставил амбициозната цел до 2020 да снабди 100 милиона домакинства с качествени готварски печки.Добави коментар