Расте детската смъртност

101
Расте детската смъртност

Нарастват и ражданията на малолетни

България е с най-висока смъртност в Европейския съюз, сочи проучване на социологическа агенция "Барометър България". Агенцията се позовава на данни от Националния статистически институт и "Евростат", като проучването обхваща периода от 2004 до 2009 г.

Смъртността у нас през този период е от 14 до 15 на 1000 души, при средната стойност за ЕС - 9.7 на 1000, като най-ниска е в Кипър и в Ирландия. Най-засегнати от високата смъртност у нас са селата, където коефициентът на общата смъртност е 20.1 на 1000, а в градовете е 11.9 на хиляда, посочва bTV. През 2004 г. отрицателният прираст в България е бил -5.2 на 1000, а до 2009 г. спада на -3.5.

Съществен проблем у нас е детската смъртност, при която се наблюдава тенденция към увеличаване. През 2004 г. е била 11.6 на 1000, а през 2009 г. спада на 9 на хиляда. От страните в ЕС най-висока е детската смъртност единствено в Румъния - 10.1 на хиляда.

За последните няколко години естественият прираст у нас бележи известни подобрения, но все още държи отрицателни стойности. През 2009 г. е бил -3.5 на 1000. По този показател България попада в първата тройка, наред с Латвия и Унгария, за разлика от Ирландия, където е плюс 10 на хиляда.

През последните години нараства и броят на ражданията на малолетни между 10-14 години и непълнолетни – майки на 15-19 години. По показател "деца раждат деца" ни задминава единствено Румъния, но тя има над 25 милиона жители, а по последни данни у нас населението е около 7 300 000. В другите
държави от ЕС подобни раждани са под 100 за година.

Друга негативна тенденция в страната са високият брой аборти сред непълнолетни и малолетни. През 2007-2008 г. абортите сред малолетните са 150-200, а при непълнолетните - над 3000 годишно.

Според социолозите липсват и програми за насърчаване на раждаемостта у нас и подпомагането на млади семейства. В Румъния, примерно, младите семейства могат при много изгодни условия да закупят първо жилище с кредит от държавата. В Швеция при първо жилище младите семейства се възползват от лихва в размер на 1 процент.Коментари

Коментар: 4
1zqjwm'"(){}:/1zqjwm;9

Коментар: 3
Коментар: 2

1zqjwm'"(){}:/1zqjwm;9

Коментар: 1

  • 1

Добави коментар