Предлагат в училищата да се ползват и бързи антигенни тестове

634
Предлагат в училищата да се ползват и бързи антигенни тестове

Изискването всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал в училищата да носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата е валидно.

По данни на МОН, за периода 10-26 ноември 2021 г. в страната са били проведени 600 000 теста на ученици от първи до четвърти клас, като само при 0,002 на сто от тях (116 деца) са били отчетени положителни резултати.

Това се казва в доклад на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев до министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. „Необходимо е да се проведе допълнителен анализ на ефективността на използваните тестове в училищна среда, като се наблюдава регистрираната заболяемост в посочената възраст през идните седмици“, се казва в доклада на главния държавен здравен инспектор.

"В тази връзка и предвид отчетен недостиг на неинвазивни бързи антигенни тестове за слюнка, с които да се осигури двукратно изследване на учениците за SARS-CoV-2 като мярка за формиране на безопасна учебна среда, предлагам да се обмисли възможността за закупуване на бързи антигенни тестове с назален секрет, с чувствителност по-висока от тестовете със слюнка. Това ще позволи допълване на видовете бързи антигенни тестове, които да се използват в училищата и възможност за обезпечаване на всички ученици с двукратно изследване всяка седмица, чиито родители са декларирали съгласие за това", се допълва още в документа.

В заповед на министър Кацаров, издадена в четвъртък, е указано, че от 6 декември учениците ще се изследват веднъж седмично, а педагогическият и непедагогическият персонал - два пъти седмично, с изключение на тези, които притежават документ за ваксинация, преболедуване или изследване.

Изискването всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал в училищата да носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата е валидно.

И още от данните в доклада: Най-ниска е 14-дневната заболеваемост от COVID-19 във възрастовата група 0-19 г. - 155,64 на сто хиляди души. При новорегистрираните случаи сред децата на възраст шест-девет години има ниво на задържане по данни на Единния информационен портал към 30 ноември.

Най-висока е 14-дневната заболеваемост във възрастовата група 70-79 г. - 577,06 на сто хиляди, и в групата 60-69 г. - 573,68 на сто хиляди.

Отчита се тенденция на намаляване на новорегистрираните случаи във всички възрастови групи.

Спад се наблюдава и в 14-дневната смъртност в страната, която към момента е 24,61 на сто хиляди души. Намалява и броят на хората, нуждаещи се от хоспитализация и от интензивно лечение и грижа, е посочено още в доклада. Добави коментар