На борба с детската смъртност

69
На борба с детската смъртност

Пневмония и остра диария - най-сериозната причина за детската смъртност

Две хуманитарни организации на ООН съобщиха във вторник плановете си за борба с детската смъртност, дължаща се на пневмонии и остри диарии. Програмата трябва да постигне намаляването й наполовина до 2025 г.

Двете заболявания са най-сериозната причина в света за смъртността на децата до 5-годишна възраст. Заедно те са отговорни за 29% от тези смъртни случаи. Всяка година те причиняват смъртта на два милиона от тях. Планът за действие е на Световната здравна организация (СЗО) и Фонда на Организацията на обединените нации за децата (УНИЦЕФ).

Планът срещу пневмониите и острите диарии се основава на досегашни научни открития, съобщават експертите. "Ако децата все още умират, то е защото дейностите се извършват разпокъсано и най-уязвимите не могат да се възползват от тях", обясняват СЗО и УНИЦЕФ.

Освен това, "твърде често стратегиите срещу пневмония и диария се извършват паралелно", казва служителката в СЗО Елизабет Мейсън. За по-добро координиране на усилията, планът за действие на Организацията на обединените нации, съдържа "пътна карта" за правителствата и техните партньори, които планират и прилагат интегрирани подходи за превенция и борба срещу двете болести .

Планът определя и няколко цели, за да се постигне на практика елиминиране на смъртните случаи сред бебетата, дължащи се на тези заболявания. По този начин, 90% от децата трябва да имат достъп до 2025 г. до антибиотици срещу пневмония и да се лекуват с перорални соли срещу дехидратацията при диария. Сега тези числа са съответно 31% и 35%.

Експертите на ООН настояват най-малко половината от бебета под шест месеца да се хранят изключително с майчина кърма. През 2012 година такива деца са само 39% през 2012 г.

Всички деца трябва да имат по-добра хигиена и безопасна питейна вода. Сега процентите са 63 и 89, съответно. В момента почти 90% от детската смъртност, свързана с тези две заболявания е в Сахел (Субсахарска Африка) и Южна Азия. Според данните, публикувани в петък от британското списание The Lancet, планът за действие на СЗО и УНИЦЕФ изисква допълнителни инвестиции от близо 2,2 млрд. евро.Добави коментар