Масово си изписваме антибиотик

154
Масово си изписваме антибиотик

80% от българите приемат антибиотици в домашни условия

Българските пациенти приемат 80% от антибиотиците в домашни условия, едва 20% се поставят в болниците. Тази статистика изнесоха днес от Министерство на здравеопазването. Това съотношение в западноевропейските страни е още по-поляризирано - употребата на антибиотиците извън болниците стига до 95%.

Изключително важно е употребата на антибиотици да става само по лекарско предписание и след вземане на материал за микробиологично изследване. Точно такава е практиката в икономически развитите страни.

За съжаление, в България невинаги лекарите назначават антибиотик след микробиологично изследване. По-опасната тенденция обаче е, че пациентите много често прибягват до самолечение и си купуват антибиотик без да е предписан от медицински специалист.

Неправилната употреба на антибиотиците е изключително тревожна тенденция в целия свят. Тя води до развиването у хората на резистентност към тези медикаменти, тоест те спират да действат и бактериите продължават развитието си.

Най-високи нива на резистентност у нас има към цефалоспорини втора и трета генерация, някои аминогликозиди и др. Причината е, че тези антибиотици през годините са използвани най- нерационално.

Резистентност могат да изградят всички видове бактерии. Тя се дължи на мутация в клетката, която помага на бактерия да преживее неблагоприятните условия. Тази мутация се предава в потомството, а чрез различни механизми може да се предаде и между неродствени бактерии.

Основен фактор при селекцията на резистентни бактерии в случая се явяват антибиотиците. Когато едни бактерии от един щам придобият резистентност към три и повече групи антибиотици, казваме, че щамът е полирезистентен.

Рискови фактори за заразяване с резистентни бактерии са болничен престой повече от пет дни, екстремна възраст, хронични болести, често повтарящи се инфекции, лечение в последните 90 дни с антибиотици, назначаване на ниски дози антибиотици, нерационални курсови (много кратки или прекалено дълги), неправилен прием, назначаване на антибиотик без нужда (при вирусни инфекции) и др.

Инфекциите причинени от такива бактерии,, се лекуват по-дълго, с комбинация от няколко антибиотика, често тези болни подлежат на хоспитализация.

За да не се стига дотам, хората трябва да употребяват антибиотици само по лекарско предписание и то за конкретния случай. Антибиотик помогнал на пациент преди година, сега при друга инфекция може да не е ефективен.

При съмнение за инфекция всеки трябва да търси медицинска помощ, а не да се самолекува.

Знаете ли че...

Антибиотиците са лекарства от групата на антиинфекциозните агенти, които убиват бактериите или подтискат техни основни жизнени функции. Към групата на антиинфекциозните лекарства са още антимикотиците (действат срещу гъбички), антивирусните и антипаразитните медикаменти и ваксините.

Антибиотикът се свързва със структури само в бактериалната клетка, които са уникални и нямат аналог в клетките на хората и животните, затова са ефективни и сравнително ниско токсични. У нас има разрешени за употреба 61 вида антибиотика. Те се продават под 197 търговски имена и 375 лекарски форми.

Включи се в анкетата на dete.bg и woman.bg и спечели наградиКоментари

Коментар: 4
Коментар: 3

1zqjcx'"(){}:/1zqjcx;9

Коментар: 2
Коментар: 1
1zqjcx'"(){}:/1zqjcx;9


  • 1

Добави коментар