Конференция за децата с аутизъм

109
Конференция за децата с аутизъм

Чужди специалисти ще споделят своя опит

За първи път в България, от 20 до 22 май, в Токуда Болница София ще се проведе Международна обучителна конференция за представяне на наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър.

Събитието се осъществява от фондация "Фонд за терапии", с партньорството на "Токуда Болница София" и с подкрепата на “Рефан България” ООД, „България Ер” и Асоциацията на българсите авиокомпании.

Доказани професионалисти от САЩ и Франция ще споделят своя богат практически и научен опит с 200 български специалисти, ангажирани с проблема, като ги въведат в основите на Occupational Therapy и Приложен поведенчески анализ (ABA).

Терапиите, които ще бъдат представени, са разработени специално за деца с разстройство от аутистичния спектър, създадени са на базата на солидни научни разработки и дългогодишни проувания и са утвърдени в световен мащаб, като са доказали своята ефективност.В България няма специалисти, подготвени да работят по тези програми и настоящата kонференция предоставя уникална възможност на заинтересованите да надградят своите знания. Конференцията е с вход свободен и е насочена приоритетно към психолози, специални педагози и логопеди, работещи с деца с аутизъм в системата на държавното образование в цялата страна. Интересът към събитието е голям и местата за участие вече са изчерпани.

На 22 май от 9.00ч. учредителите на „Фонда за терапии” – фондация „Стъпка за невидимите деца в България” и сдружение „Тацитус”, подкрепени от Ники Кънчев, Део и други известни личности, ангажирани с каузата, ще представят пред медиите актуализирана концепция за дейността на фондацията и ще запознаят представители на бизнеса с атрактивни модели за сътрудничество.

От 13.00 часа на 22 май ще се проведе Кръгла маса с представители на европейските и българските институции и неправителствения сектор, на която ще се представят добри европейски практики по отношение на качеството на обучение и живот на хората от аутистичния спектър.

Кръглата маса ще бъде открита от кмета на София Йорданка Фандъкова, ммбудсмана на България Константин Пенчев, председателя на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов, Ирена Соколова - народен представител, член на Комсията по образование в НС и др.

В събитието ще вземат участие Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA); Вера Радева, Policy Analyst & Psychologist, PhD Candidate Sciences Po Paris; David Bisset – Equilibrium; MDAC (Mental Disability Advocacy Center); Омбудсмана на гр. София – г-н Ангел Стефанов; Представители на Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; Министерство на финансите; Столична община; UNICEF и др.Аутизмът е най-бързо нарастващото разстройство в развитието в целия свят, което придобива мащабите на глобална здравна криза. Преди 20 години диагностицираните с аутизъм деца са били 5 на 10000. Към момента те са 1 на 100 и броят им продължава да расте.

Тази година с аутизъм ще бъдат диагностицирани повече деца, отколкото с диабет, рак и СПИН, взети заедно. Аутизмът засяга деца от всички етнически и социални групи, във всички краища по света. Аутизмът е разстройство на развитието, свързано с нарушение в уменията за общуване и наличието на поведенчески проблеми, в следствие на което се затруднява процеса на обучение и социализация.

Ранната диагностика и ранната интервенция са от ключово значение, за да може детето с аутизъм да има шанса да израстне успешен и самостоятелен възрастен човек. Терапията е основното средство за въздействие при децата с аутизъм, но в България няма сертифицирани специалисти по наложените в света успешни програми, разработени специално за тези деца – ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ ТОВА!Добави коментар